Doneer nu

POLAR

Delen

Projectleider: prof. dr. W. van der Flier & Dr. I.S. van Maurik

Subsidiegever: ZonMw

Looptijd: 2020 – 2022

POLAR heeft als doel om mensen met dementie weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben het namelijk zwaar tijdens corona. Niet alleen zijn deze patiënten extra vatbaar voor het virus, ook worden de mantelzorgers hard geraakt door de maatregelen. De meeste mensen met dementie wonen thuis en maken gebruik van (in)formele zorg en steunnetwerken. Formele zorg betreft bijvoorbeeld casemanagement, thuiszorg en dagbesteding, en deze zijn door de maatregelen vaak gestopt. De druk op de mantelzorger is hierdoor flink toegenomen.

POLAR brengt in kaart wat de effecten van corona zijn op gedrag, stemming en functioneren van de patiënt, belasting van de naaste en zorggebruik. Daarnaast worden online informatie-tools ontwikkeld over het omgaan met de gevolgen van de corona-maatregelen. Dit moet bijdragen om het steunsysteem rondom mensen met dementie ten tijde van en ná Covid19 positief te beïnvloeden.

Prof. Dr. W.M. van der Flier

Dr. I.S. van Maurik

Drs. E.D. Bakker

Dr. F.H. Bouwman

F. Gillissen

Alzheimer Nederland

Pharos

Ben Sajetcentrum

2022

Juli
Het RIVM heeft een rapport uitgebracht over Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie, gebaseerd op data van de Corona Gedragsunit – RIVM. In dit rapport zijn de POLAR papers van Ingrid van Maurik en Els Bakker opgenomen.

Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie | RIVM

Juni

Positieve én negatieve leefstijlveranderingen tijdens coronaperiode

Februari
Interview met Els Bakker door Alzheimer Nederland
Steun van familie en vrienden is van grote waarde voor mensen met dementie | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Januari

Minder psychosociale problemen bij alzheimerpatiënten tweede lockdown

2021

December

Afgelopen 16 december vond de Pasman publieklezing plaats. Tijdens deze online lezing vertelde Prof. dr. Wiesje van der Flier (hoogleraar van de Pasman Leerstoel) over het POLAR project en de gevolgen van de Coronatijd voor mensen met dementie en hun naasten. Hoe gingen we om met de Coronatijd en wat helpt? > Kijk de publiekslezing nu terug

Filmpjes in vijf talen met tips over dementie & corona

Filmpjes in vijf talen met tips over dementie & corona

Juli

Resultaten van 1 jaar & tips voor mantelzorgers

Mei 2021

Toolkit ontwikkeld voor Alzheimer Cafés

April 2021

Presentatie door Freek Gillisen en Els bakker voor de North Sea Dementia Group. Hierbij waren 42 deelnemers aanwezig uit 11 verschillende landen.
Hand-out presentatie

Tijd voor een #update
Online bijeenkomst is op donderdagavond 22 april van 19.30-21.00 uur

Maart 2021

Factsheet thuiswonende ouderen in COVID-19

2020

Dec 2020

Interview met Carolien Smits van Pharos, het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen. Voor migranten is dementie vaak nog intensiever. Dat geldt dubbel in deze coronatijd. In dit interview deelt Carolien haar belangrijkste tips.

Coronatips van migranten | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Nov 2020

https://www.alzheimercentrum.nl/coronatips-mantelzorgers/

Okt 2020

Onderzoek naar effecten van corona-maatregelen bij patiënten met cognitieve stoornissen en hun naasten

Sept 2020

ZonMw-subsidie naar de effecten van coronamaatregelen bij alzheimer

Top
Volg ons via