Doneer nu

Over ons centrum

Alzheimercentrum Amsterdam, voorheen VUmc Alzheimercentrum, is een onderdeel van Amsterdam UMC. Ons centrum bevindt zich fysiek op de locatie VUmc aan De Boelelaan. Door de bestuurlijke fusie van VUmc-AMC is in juni 2018 onze naam veranderd en heten we nu Alzheimercentrum Amsterdam. VUmc en AMC gaan sindsdien verder onder de naam Amsterdam UMC.

Inmiddels werken er ruim 100 medewerkers bij ons centrum. Jaarlijks behandelen we duizenden patiënten uit het hele land. Naast de zorg voor patiënten is een groot deel van onze medewerkers bezig met het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek. In 2020 verschenen er bijna 200 wetenschappelijke publicaties van onze hand. Ook geven we talloze lezingen in binnen- en buitenland en krijgen we veel buitenlandse collegae over de vloer.

Alzheimercentrum Amsterdam is het diagnostiek- en behandelcentrum voor dementie, met als focus dementie op jonge leeftijd.
Onze missie is dementie bespreekbaar en behandelbaar te maken en uiteindelijk te genezen.

Ons centrum in cijfers

Alzheimercentrum Amsterdam in cijfers

Organisatiestructuur

Alzheimercentrum Amsterdam is onderdeel van de afdeling Neurologie van het Amsterdam UMC. Ons centrum wordt gevormd door al diegenen die direct binnen de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn, gehuisvest zijn binnen de fysieke omgeving van Alzheimercentrum Amsterdam en/of gefinancierd worden door Alzheimercentrum Amsterdam.

Het team

Ons team bestaat uit diverse disciplines gericht op de ziekte van Alzheimer, georganiseerd rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van ons centrum wordt uitgeoefend door het managementteam bestaande uit:

  • Philip Scheltens, neuroloog en algemeen directeur
  • Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur
  • Yolande Pijnenburg, neuroloog en medisch directeur

Binnen het Amsterdam UMC en VU werkt Alzheimercentrum Amsterdam nauw samen met vele afdelingen en disciplines, de zogenaamde partners.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam is ingebed in de Neuroscience Campus Amsterdam, het overkoepelende orgaan van alle neurowetenschappers binnen de VU.

Top
Volg ons via