Doneer nu

Verwijzen

Delen

Heeft u klachten, of maakt u zich zorgen om uw partner of om een familielid?

Aanmelden voor de polikliniek geheugenstoornissen van het Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VUmc kan alleen via uw huisarts of specialist. Neem contact op met uw huisarts of met een behandelend specialist.

Bent u een verwijzer?

Wilt u een patiënt aanmelden voor dagscreening op de polikliniek geheugenstoornissen van Alzheimercentrum Amsterdam?
Klik dan op de link Aanmelden patiënt om te lezen hoe u kunt verwijzen.

Intercollegiaal overleg

Voor contact met een arts voor intercollegiaal overleg kunt u bellen naar: 06-257 16314.

Wachttijden

De wachttijd varieert en bedraagt momenteel ongeveer acht weken. Nadat de patiënt op onze dagscreening is geweest, ontvangt u een brief met onze bevindingen.

Nadat alle uitslagen van de verrichte onderzoeken bekend zijn en de patiënt is besproken in ons wekelijkse multidisciplinaire overleg, ontvangt u een brief met de uitslagen, de (waarschijnlijkheids)diagnose en het zorgplan. Afhankelijk van de bevindingen, bieden wij de meeste patiënten follow-up aan.

Top
Volg ons via