Doneer nu

Lopend onderzoek

Delen

De onderzoeksactiviteiten van Alzheimercentrum Amsterdam zijn gericht op het ontwikkelen van behandeling op maat voor hersenziekten die dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Andere hersenziekten die dementie veroorzaken zijn bijvoorbeeld dementie met Lewy lichaampjes, frontotemporale dementie en vasculaire dementie. Alzheimercentrum Amsterdam richt zich met name op dementie op jonge leeftijd. Onze onderzoeksactiviteiten concentreren zich rond drie onderzoekslijnen.

Onderzoekslijnen

1. Op zoek naar de oorsprong

Het ontrafelen van de ontstaansmechanismen is essentieel om te komen tot goede diagnostiek en behandeling van alzheimer en andere hersenziekten. Het onderzoek in de eerste van de onderzoekslijnen richt zich op risicofactoren én beschermende factoren. In deze onderzoekslijn werken we samen met fundamentele onderzoekers binnen ons onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience.

2. Diagnose & Prognose

Om op termijn te komen tot behandeling op maat is moleculaire diagnostiek essentieel. Door precies aan te tonen welke ziekteprocessen bij een specifieke patiënt aanwezig zijn, kan in de toekomst de behandeling hier naadloos op aansluiten. Door ontwikkeling van steeds betere diagnostische tests kunnen we hersenziektes al in een vroeg stadium (vóórdat er sprake is van dementie) aantonen. Naast diagnose wordt daarom prognose daarom steeds belangrijker: een gepersonaliseerde voorspelling die antwoord geeft op de vraag van patiënten: “wat kan ik verwachten?”.

3. Interventie & Preventie

Activiteiten uit de derde van de drie onderzoekslijnen omvatten zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze (zoals leefstijl, voeding, beweging) interventies. In de toekomst zal effectieve behandeling van de ziekte van Alzheimer en andere hersenziekten in een vroeg stadium plaats vinden, voordat er sprake is van dementie. Preventie dus. Voor deze onderzoekslijn werken we nauw samen met Brain Research Center (uitvoer van medicijn onderzoek) en de Industry Alliance Office van ons onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience.

Top
Volg ons via