Doneer nu

Ziekte van Alzheimer

Delen

Dementie is een algemeen begrip voor verandering van gedrag en de achteruitgang van het denkvermogen. Op onderstaande illustratie kunt u zien welke functies de verschillende onderdelen van de hersenen hebben:

De ziekte van Alzheimer 1

Meest voorkomende vorm van dementie

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Zo’n 60-70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. De ziekte wordt veroorzaakt door abnormale eiwitstapeling in de hersenen met afname van hersencellen (degeneratie) als gevolg. De ziekte begint meestal in het gebied dat belangrijk is voor het geheugen (de hippocampus).

Klachten en beloop ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer kan zich al openbaren op jonge leeftijd, maar komt het meeste voor boven het 70ste levensjaar. De ziekte van Alzheimer begint ongemerkt en verloopt met een geleidelijke achteruitgang. In eerste instantie zijn er alleen geheugen- en oriëntatiestoornissen, daarna volgen er vaak problemen met het spreken, het handelen, het overzicht en de herkenning.
Wanneer de ziekte zich op jongere leeftijd openbaart, komt het echter regelmatig voor dat geheugenklachten niet op de voorgrond staan, maar bijvoorbeeld problemen met de waarneming, het handelen of het spreken. In de loop van de ziekte kunnen ook gedragsproblemen voorkomen, zoals agressie of afname van initiatief. De gemiddelde ziekteduur is tussen de 8 en 13 jaar.

Hoe kun je Alzheimer krijgen?

De oorzaak van Alzheimer is niet bekend. We weten dat er sprake is van stapeling van eiwitten (amyloid en tau), maar waarom dit gebeurt is grotendeels nog een raadsel. De belangrijkste bepalende factor is leeftijd. In een minderheid van de gevallen (minder dan 5%) is een erfelijke mutatie verantwoordelijk voor het ontstaan van de ziekte. In dat geval ontstaat de ziekte op jonge leeftijd (gemiddeld tussen de 30 en 50 jaar) en komt Alzheimer bij meerdere personen in een familie voor. In dat geval is verwijzing naar een erfelijkheidsdeskundige (polikliniek Klinische Genetica) zinvol.

Kun je Alzheimer behandelen?

De ziekte van Alzheimer is niet te genezen, maar wel te behandelen. Er zijn  geneesmiddelen die bepaalde symptomen bestrijden, maar de reactie hierop is per patiënt verschillend. Een behandeling met deze medicijnen (rivastigmine, galantamine en memantine) dient altijd door de specialist te gebeuren. Hij houdt de voortgang van de ziekte en de reactie op de medicijnen bij en controleert of er geen bijwerkingen zijn.
Verder is het aan te bevelen geestelijk en lichamelijk actief te blijven en te zorgen voor een goede lichamelijke conditie en voedingstoestand.

Top
Volg ons via