Doneer nu

Corticobasale Degeneratie

Delen

Dementie is een algemeen begrip voor de achteruitgang van het denkvermogen en verandering van gedrag. Op onderstaande illustratie kunt u zien welke functies de verschillende onderdelen van de hersenen hebben:

De ziekte van Alzheimer 1

Zeldzame hersenziekte

Corticobasale degeneratie (CBD) is een zeldzame hersenziekte waarbij zowel klachten betreffende het denkvermogen als lichamelijke klachten voorkomen.
De naam van de ziekte komt voort uit het feit dat een aantasting optreedt van een deel van de hersenschors (cortex) in combinatie met dieper gelegen hersenkernen (basaal).

Klachten en beloop

CBD begint meestal met motorische problemen, maar soms kunnen spraakstoornissen of mentale achteruitgang een eerste manifestatie zijn. De motorische problemen presenteren zich aan één kant van het lichaam en vertonen overlap met verschijnselen die bij de ziekte van Parkinson optreden.

Verschijnselen van ziekte van Parkinson

Één kant van het lichaam wordt vaak wat stijver, waarbij soms trillen of schokken van de arm wordt waargenomen. De arm gaat minder functioneren en wordt verwaarloosd en niet meer gebruikt.

Alien limb

Een bijzonder fenomeen is het zogenaamde ‘alien limb’, waarbij het lijkt alsof een arm vanuit zichzelf beweegt en dingen vastpakt. Dagelijkse handelingen worden gaandeweg moeizamer.

Woordvindstoornissen

Er kunnen woordvindstoornissen optreden en de spraak kan vreemd klinken. De mentale veranderingen die optreden zijn initiatief- en interesseverlies en soms ontremming.

Beloop ziekte

De ziekte heeft een variabel beloop, maar is progressief en met name de ernst van de motorische verschijnselen zijn bepalend voor de invaliditeit.

Hoe kun je CBD krijgen?

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van CBD. De ziekte begint meestal tussen het 50ste en 70ste levensjaar. In zeer zeldzame gevallen is het erfelijk. In dat geval komt CBD bij meerdere familieleden voor en is verwijzing naar een erfelijkheidsdeskundige zinvol. U kunt dit overleggen met uw dokter.

Kun je CBD behandelen?

Sommige symptomen worden behandeld met medicijnen, maar de ziekte kan (nog) niet genezen worden. Of de medicijnen goed aanslaan, wisselt per persoon.

Een ergotherapeut kan helpen met het vinden van mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te leven

Top
Volg ons via