Doneer nu

Hersendonatie

Delen

Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam maken gebruik van hersenweefsel om uiteindelijk betere behandelmethoden te ontwikkelen in de toekomst. Dit is niet mogelijk zonder menselijk hersenweefsel. Mocht u overwegen om hersendonor te worden, kunt u onderstaande informatie lezen.

De Nederlandse Hersenbank (NHB) verzamelt hersenweefsel en geeft dit uit aan onderzoekers van ons centrum en aan onderzoekers over de hele wereld. Dit is belangrijk omdat onderzoekers hiermee meer kunnen leren over de werking van de hersenen en de ziekteprocessen die ten grondslag liggen aan verschillende hersenziekten, zoals de ziekte van Alzheimer.

Registratie

Als u besluit hersendonor te worden, geeft u de Nederlandse Hersenbank toestemming om na uw overlijden uw hersenen te verwijderen, op te slaan en uit te geven voor wetenschappelijk onderzoek. Registratie bij de Nederlandse Hersenbank is mogelijk vanaf de minimale leeftijd van 18 jaar. U kunt hersendonor worden als u een neurologische of psychiatrische aandoening heeft, maar ook als u geen hersenziekte heeft. De Hersenbank is namelijk altijd op zoek naar controledonoren, mensen zonder neurologische of psychiatrische aandoening.

Hersendonatie is niet bij alle neurologische aandoeningen mogelijk. Hieronder vindt u welke diagnoses in aanmerking komen voor hersendonatie.

Diagnoses die in aanmerking komen voor hersendonatie

Op dit moment zijn de volgende diagnoses (gediagnosticeerd door een medisch specialist) een speerpunt van de Nederlandse Hersenbank:

  • Multiple Sclerose
  • Ziekte van Parkinson
  • Frontotemporale dementie
  • Ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie
   • Voor deze diagnoses geldt dat u zich alleen kunt registreren als u in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland woont, tenzij u patiënt bent bij Alzheimercentrum Amsterdam of meedoet aan het PreDiva onderzoek van locatie AMC. In die gevallen is registratie mogelijk via Alzheimercentrum Amsterdam of via de medewerkers van het PreDiva onderzoek.

Andere diagnoses die in aanmerking komen voor registratie

 • Multipele systeem atrofie (MSA)
 • Progressieve supranucleaire paralyse (PSP)
 • Corticobasale degeneratie (CBD)
 • Lewy body dementie (LBD)
 • Ziekte van Huntington
 • Amyotrofe lateraal sclerose (ALS)
 • Narcolepsie
 • Transseksualiteit
 • Coeliakie
 • Ataxie

Aanmelden kan bij de Nederlandse Hersenbank via email of telefonisch op 020-5665499. De aanmelding als hersendonor moet door iemand uit de naaste omgeving worden medeondertekend. U mag zelf bepalen welke (meerderjarige) persoon u hiervoor wilt aanwijzen. Iemand die wilsonbekwaam is, kan door een aangewezen vertegenwoordiger of door een naaste aangemeld worden. Als u van gedachten verandert, kunt u uw registratie als hersendonor altijd ongedaan maken. U hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Werkwijze

Als u overlijdt en hersendonor bent, moet een arts kort na het overlijden de hersenen verwijderen. Het uitnemen van de hersenen kan maximaal 12 uur na overlijden plaatsvinden en gebeurt in Amsterdam UMC – Locatie VUmc. Het is mogelijk voor naasten om afscheid te nemen vóór het vervoer naar Amsterdam. In het ziekenhuis voert een neuropatholoog samen met een aantal assistenten de operatie uit. Daarna stelt de neuropatholoog een rapport op met de einddiagnose, bestemd voor onderzoekers. Wetenschappers die vervolgens onderzoek willen doen met het hersenweefsel, moeten eerst een goed onderbouwde aanvraag indienen. Na goedkeuring ondertekenen ze een overeenkomst die vastlegt hoe ze met het weefsel moeten omgaan. Alle procedures van de Nederlandse Hersenbank zijn in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving en afgestemd op de rechten van de mens.

Kijk voor uitgebreide informatie over het doneren van uw hersenen op de website van de Nederlandse Hersenbank.

Top
Volg ons via