Doneer nu

Rechts temporale variant van frontotemporale dementie

Delen

Dementie is een algemeen begrip voor de achteruitgang van het denkvermogen en verandering van gedrag. Op onderstaande illustratie kunt u zien welke functies de verschillende onderdelen van de hersenen hebben:

De ziekte van Alzheimer 1

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (afgekort FTD) is een vorm van dementie waarbij persoonlijkheids- en gedragsverandering op de voorgrond staan. De term frontotemporaal geeft aan dat met name de frontale en temporale hersengebieden, die zich in de voorste hersenhelft bevinden, bij deze ziekte worden aangetast. Deze gebieden spelen een belangrijke rol bij de regulering van het gedrag.

In zeldzame gevallen is bij de frontotemporale dementie (FTD) vooral de rechterslaapkwab (temporaalkwab) betrokken. Omdat dit ziektebeeld andere verschijnselen kan geven dan FTD, geven wij hierbij nog wat extra informatie.

Klachten en beloop (zie ook informatie frontotemporale dementie)

In tegenstelling tot de ‘gewone’ FTD, hebben mensen met rechtstemporale FTD vaak geheugenproblemen. Het kan voorkomen dat men verdwaalt, ook in een bekende omgeving. Daarnaast is een veel gehoorde klacht dat gezichten niet meer worden herkend. Bekende personen zoals familieleden, vrienden en kennissen worden niet meer als bekende herkend.

Het kan voorkomen dat lichamelijke klachten ervaren worden waarvoor geen duidelijke oorzaak wordt gevonden. Dit heeft te maken met een veranderende gewaarwording van het lichaam. Wanneer ook de linker temporaalkwab aangetast wordt, treden er begripsstoornissen op.

Hoe kun je rechts temporale variant van FTD krijgen?

De oorzaak van FTD is niet bekend. De ziekte treft vooral personen tussen het 40ste en 70ste jaar. In een minderheid van de gevallen is een erfelijke mutatie verantwoordelijk voor het ontstaan van de ziekte. In dat geval komt FTD bij meerdere personen in een familie voor en is verwijzing naar een erfelijkheidsdeskundige (polikliniek Klinische Genetica) zinvol.

Kun je de variant van FTD behandelen?

Er bestaan geen medicijnen die FTD kunnen remmen of genezen. Wel kunnen medicijnen worden voorgeschreven die bepaalde gedragsproblemen afremmen. In de begeleiding van FTD-patiënten is het belangrijk dat vanuit de omgeving veel structuur geboden wordt.

Top
Volg ons via