Doneer nu

Werk

Delen

Als u nog werkt zult u met veranderingen in uw werksituatie te maken krijgen.
Hieronder staan enkele tips:

  • Ga als eerste naar de bedrijfsarts. Bekijk samen of uw werk nog geschikt voor u is of aangepast moet worden;
    Stel nooit zelf voor minder te gaan werken of ontslag te nemen;
  • Neem bij ieder gesprek met bedrijfsarts, leidinggevende of iemand anders een vertrouwenspersoon mee. Dit kan uw partner zijn maar ook een van de kinderen of iemand waar u veel vertrouwen in stelt;
  • Overleg met uw leidinggevende hoe u het uw collega’s moet vertellen, vraag daarbij steun van hem of haar;
  • Vraag om een schriftelijke bevestiging van de gesprekken die u gevoerd heeft;
  • Overweeg uw naaste collega’s te informeren, zodat zij begrijpen wat u heeft en welke verschijnselen daarbij horen.
  • Overleg met uw casemanager of die samen met u, uw collega’s voorlichting kan geven over de problemen waar u tegenaan loopt. Deze persoon kan uw collega’s ook tips geven hoe om te gaan met veranderd gedrag.
  • De verpleegkundig consulent heeft contact met een arbeidsdeskundige die veel ervaring heeft met arbeid en dementie. U kunt de consulent vragen om verwijzing.
  • Als de bedrijfsarts of arts van het UWV over uw medische gegevens wil beschikken moet u daar schriftelijk toestemming voor verlenen. Met dit akkoord kan de arts dan bij uw behandelend neuroloog uw gegevens opvragen. Het is niet gebruikelijk dat uw behandelend neuroloog op uw verzoek een brief aan bedrijfs- of keuringsarts schrijft.

Meer informatie

Op de website dementie.nl vindt u meer informatie over werk en dementie.
> Ga naar werk en dementie

Top
Volg ons via