Doneer nu

Toch geen dementie?

Delen

Er zijn mensen met verschijnselen die sterk kunnen lijken op een vorm van dementie, maar bij wie er geen dementie kan worden aangetoond met medisch onderzoek. Wel ervaren ze vaak problemen door een achteruitgang van bepaalde hersenfuncties, zoals geheugen, planning of aandacht. Deze verschillende functies noemen we ‘cognitieve functies’.

Bij sommige mensen gaat het dan om cognitieve klachten, die gemeten kunnen worden, maar die een andere oorzaak hebben dan dementie. Het komt bijvoorbeeld vaak voor bij mensen met psychische overbelasting door een burn-out, een depressie of bij mensen die recent een psychose hebben doorgemaakt. Vaak werkt dan het geheugen niet optimaal, is het moeilijk om de aandacht langere tijd op iets gericht te houden of hebben mensen moeite met het houden van overzicht en het maken  van een planning. Deze klachten kunnen weer verdwijnen als de oorzaak goed behandeld wordt, maar vaak duurt dit wel enkele maanden.

Het komt ook voor dat de oorzaak (nog) niet goed aan te wijzen is, maar het wel duidelijk is dat het niet om een dementie gaat. Een voorbeeld hiervan is het fenocopy-FTD-syndroom. Deze mensen hebben wél verschijnselen die op Frontotemporale dementie (FTD)  lijken, maar alle medische onderzoeken tonen geen FTD aan. Lees alles over dit fenocopy syndroom op deze pagina: fenocopy-FTD-syndroom.

Top
Volg ons via