Doneer nu

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam

Delen

De Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam (voorheen Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum) heeft als doel de fondsenwervende activiteiten ten bate van het wetenschappelijk onderzoek actief te ondersteunen. Het bestuur komt jaarlijks drie tot vier keer bijeen om te vergaderen en onderneemt verschillende initiatieven om steun te vinden binnen het netwerk van de bestuursleden.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd, de leden ontvangen geen beloning. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Henk Broeders

Henk Broeders
(Voorzitter)
extern adviseur McKinsey & Company

Age Fluitman

Age Fluitman
(Secretaris)
Voormalig voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam 2

John de Die
(Penningmeester)
CFO Forward.one

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma
Chief economist PwC

Sikko Onnes

Sikko Onnes
Voormalig partner Egon Zehnder

Joop Saan

Joop Saan
Eigenaar en oud-directeur Koninklijke Saan

Robert Weisz

Robert Weisz
Partner/directeur onroerend goed beleggingsmaatschappij Timevest

Martin van Rijn

Martin van Rijn
Voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam

Andrew Berkhout
Chief Digital Officer Faber Group

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam 1

Fiona Vernooij-Vanderbroeck
Head of customer excellence Bol.com

Maya Meijer-Bergmans

Maya Meijer-Bergmans
co-founder/owner MeyerBergman Erfgoed Groep

ANBI

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam (SSAA) is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI’s. Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website moeten staan, netjes bij elkaar gezet. U vindt deze overzichtelijk op deze ANBI pagina.

Top
Volg ons via