Doneer nu

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam

De Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam (voorheen Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum) heeft als doel de fondsenwervende activiteiten ten bate van het wetenschappelijk onderzoek actief te ondersteunen. Het bestuur komt jaarlijks drie tot vier keer bijeen om te vergaderen en onderneemt verschillende initiatieven om steun te vinden binnen het netwerk van de bestuursleden.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd, de leden ontvangen geen beloning. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Age Fluitman

Age Fluitman
(voorzitter)
Voormalig voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma
Directievoorzitter Rabobank Amsterdam

Henk Broeders

Henk Broeders
extern adviseur McKinsey & Company

Maarten Edixhoven

Maarten Edixhoven
CEO Aegon Nederland

Maya Meijer-Bergmans

Maya Meijer-Bergmans
co-founder/owner MeyerBergman Erfgoed Groep

Sikko Onnes

Sikko Onnes
Voormalig partner Egon Zehnder

Joop Saan

Joop Saan
Eigenaar en oud-directeur Koninklijke Saan

Robert Weisz

Robert Weisz
Partner/directeur onroerend goed beleggingsmaatschappij Timevest

Martin van Rijn

Martin van Rijn
Voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes

ANBI

Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door Stichting VUmc fonds. De financiële jaarverslagen van het VUmc Fonds, met een overzicht van de inkomsten van Alzheimercentrum Amsterdam staan op de website van VUmc Fonds.

RSIN / fiscaalnummer: 820850056

Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door de Stichting VUmc Fonds. Voor deze constructie is gekozen omdat:

 • Het VUmc Fonds een reeds bestaande rechtspersoon van VUmc is;
 • Het VUmc Fonds de financiële administratie en beheer van de gelden voor de diverse VUmc onderdelen verzorgt;
 • De administratieve kosten liggen veel lager dan ANBI en CBF norm;
 • Het VUmc Fonds een ANBI status heeft waardoor gevers en het fonds geen belasting verschuldigd zijn over donaties;
 • Deze constructie vermenging met andere geldstromen van VUmc voorkomt: donaties gaan alleen en rechtstreeks naar het Alzheimercentrum voor onderzoek;
 • Alzheimercentrum Amsterdam meedeelt in de renteopbrengst van het totale vermogen;
 • Het VUmc Fonds zorgt voor beheer en verslaglegging in jaarrekening met accountantsverklaring.

Ambassadeursnetwerk

 • Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)
 • Marcel Boekhoorn
 • Youp van ’t Hek
 • Maria van der Hoeven
 • René Hooft Graafland
 • Jan Kimpen
 • Floris Sanders
 • Jacques Schraven
 • Alexander Wynaendts
 • Hans Zwarts
Top
Volg ons via