Doneer nu

Bewindvoering

Delen

Het is belangrijk dat u uw geldzaken op orde brengt.

  • Het doen van uw financiële administratie, uw belastingaangifte en andere geldzaken kunnen lastig worden. Doe deze zaken samen met iemand of laat het door een adviseur of bekende doen;
  • Zorg ervoor dat belangrijke documenten op orde zijn en gemakkelijk gevonden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan uw hypotheekakte, huurovereenkomst, verzekeringspolissen en testament. Loop deze documenten en de details na met iemand die u vertrouwt;
  • Laat uw vaste lasten door middel van automatische afschrijvingen of machtiging betalen;
  • Kijk nog eens goed naar uw testament. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium bij de notaris. Zorg ervoor dat dit uw wensen goed uitdrukt;

Notaris

Ga in een zo vroeg mogelijk stadium langs bij een notaris en vraag een adviesgesprek aan. Schets duidelijk wat er aan de hand is om de notaris een zo optimaal mogelijk inzicht te geven in uw situatie. Hij kan dan een advies op maat geven.

De notaris moet oordelen of de volmachtgever wilsbekwaam is. Uw gevolmachtigde is degene die samen met de arts beslist over behandelingen, ook als bijvoorbeeld uw partner of kind het daarmee oneens zouden zijn.

Kantonrechter

Zeker bij alleenstaanden en alleenwonenden is het aan te raden nog verder gaande stappen te ondernemen. Er zijn binnen de wet drie mogelijkheden;

  • mentorschap
  • bewindvoering
  • en curatorschap.

Deze drie maatregelen kunnen uitsluitend via een kantonrechter opgelegd worden. U kunt dit zelf regelen of een notaris verzoeken dit te doen. De persoon waarbij de diagnose dementie is gesteld kan zelf ook een verzoek indienen.

Top
Volg ons via