Doneer nu

Nalaten

Delen

Momenteel is er nog geen oplossing voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Om een wereld zonder alzheimer te kunnen realiseren, hebben we ook in de toekomst uw steun hard nodig. Een bijzondere manier om bij te dragen is via uw testament.

Nalaten aan onderzoek om niet te vergeten, hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn verschillende manieren om alzheimer onderzoek via uw testament te steunen.

U kunt ons benoemen tot:

  • Enig erfgenaam: uw gehele erfenis komt ten goede aan onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam.
  • Mede-erfgenaam: in dit geval worden uw bezittingen verdeeld over meerdere erfgenamen. U bepaalt zelf hoe uw geld en goederen worden verdeeld onder de erfgenamen.
  • Legataris: met een legaat bestemt u een bepaald bedrag of bepaalde goederen. Het deel van uw nalatenschap dat overblijft, wordt verdeeld over andere erfgenamen.

Belangrijke gegevens wanneer u ons wilt begunstigen in uw testament:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam*
Kvk: 34342419

*Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam beheert de donaties aan Alzheimercentrum Amsterdam en heeft de ANBI-status, waardoor er geen erfbelasting over schenkingen en nalatenschappen hoeft te worden betaald. Desgewenst kunt u ook nog een specifiek onderzoek aanwijzen waaraan u (een deel van) uw nalatenschap wilt besteden.

Kennis Kring

Wanneer u aan ons kenbaar maakt dat u Alzheimercentrum Amsterdam wilt begunstigen in uw testament, dan nodigen wij u van harte uit om toe te treden tot de Kennis Kring. Leden van deze kring worden uitgenodigd voor diverse activiteiten als uiting van onze dankbaarheid en waardering voor uw toekomstige steun.

Contact

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie ontvangen over nalaten aan wetenschappelijk dementie onderzoek of hebt u vragen over bijvoorbeeld de Kennis Kring? Neemt u dan contact op met: Sylvia Voogt via tel. 06-11 586 169 of stuur een mail naar s.voogt@amsterdamumc.nl.

Top
Volg ons via