Doneer nu

Ondersteuning

Delen

Er is hulp mogelijk, allereerst bij u thuis. Van de huisarts tot de wijkverpleegkundige. Van de crisisdienst tot Tafeltje Dek Je.

Huisarts

U kunt bij de huisarts terecht met medische vragen, hij of zij kan ook over psychologische hulp in uw regio meer vertellen.

Thuiszorg

De thuiszorg helpt u daadwerkelijk in huis: dat kan gaan om huishoudelijke hulp, begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. Vaak heeft Thuiszorg een uitleendienst voor hulpmiddelen.

Dagactiviteiten

Er is een groot aanbod van dagactiviteiten beschikbaar in vrijwel alle regio’s van Nederland, denk hierbij aan centra voor dagbesteding, ontmoetingsgroepen en Odensehuizen.

U kunt in contact komen met deze voorzieningen via de verpleegkundig consulent, uw casemanager of huisarts.

Wetgeving

Er bestaat een wir war aan wetten en regels op het gebied van de zorg en het ondersteunen van chronisch zieke mensen. Met de huidige veranderingen in de wetgeving is het soms lastig te ontdekken bij welke instantie u voor welke zorg moet zijn. Het loket zorg van uw gemeente kan uitkomst bieden, zij weten wie welke zorg levert en wie wat betaalt.

Meer informatie

Het ministerie van VWS heeft hiervoor een speciale website laten ontwikkelen. U kunt via de site www.regelhulp.nl een overzicht krijgen van alle mogelijkheden op het gebied van hulpmiddelen, thuishulp, financiële steun, aanpassingen in de auto, et cetera.

Ook op de website van Vilans kunt u informatie vinden over zorg en ondersteuning.

U kunt ook uw vragen stellen aan de verpleegkundig consulenten van Alzheimercentrum Amsterdam.

Top
Volg ons via