Doneer nu

Frontotemporale Dementie

Delen

Dementie is een algemeen begrip voor de achteruitgang van het denkvermogen en verandering van gedrag. Op onderstaande illustratie kunt u zien welke functies de verschillende onderdelen van de hersenen hebben:

De ziekte van Alzheimer 1

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (afgekort FTD) is een vorm van dementie waarbij persoonlijkheids- en gedragsverandering op de voorgrond staat. Deze ziekte wordt ook wel ziekte van Pick genoemd. De term frontotemporaal geeft aan dat met name de frontale en temporale hersengebieden, die zich in de voorste hersenhelft bevinden, bij deze ziekte worden aangetast. Deze gebieden spelen een belangrijke rol bij de regulering van het gedrag.

Klachten en beloop

FTD begint meestal sluipend; heel geleidelijk gaat een persoon zich anders gedragen dan vroeger. Er kan sprake zijn van apathie, waarbij iemand minder initiatief neemt, minder behoefte heeft aan sociaal contact en minder emoties toont. Daarnaast kan er sprake zijn van ontremming: iemand kan bijvoorbeeld koopwoede ontwikkelen, veel gaan snoepen en ongepaste opmerkingen maken tegen vreemden.

Dagritueel

Sommige personen met FTD ontwikkelen een vast dagritueel waar zij zich precies aan willen houden, zoals op een bepaalde tijd opstaan en op een bepaalde plaats koffie drinken. Personen met FTD zijn zich zelf vaak niet bewust van de gedragsverandering.

Problemen met woorden

Gaandeweg ontstaan er ook problemen met op woorden komen en wordt men vaak stiller en meer kortaf. Ook kunnen er geheugenproblemen ontstaan. Personen met FTD hebben over het algemeen geen moeite om de weg te vinden. De verschijnselen nemen in de loop van de tijd toe. De ziekteduur varieert tussen de 2 en 20 jaar.

Hoe kun je FTD krijgen?

De oorzaak van FTD is niet bekend. De ziekte treft vooral personen tussen het 40ste en 70ste jaar. In een minderheid van de gevallen is een erfelijke mutatie verantwoordelijk voor het ontstaan van de ziekte. In dat geval komt FTD bij meerdere personen in een familie voor en is verwijzing naar een erfelijkheidsdeskundige zinvol.

Kun je FTD behandelen?

Er bestaan geen medicijnen die FTD kunnen remmen of genezen. Wel kunnen medicijnen worden voorgeschreven die bepaalde gedragsproblemen afremmen. In de begeleiding van FTD-patiënten is het belangrijk dat vanuit de omgeving veel structuur geboden wordt.

Downloads

Doordat een buitenstaander niet kan zien dat uw naasten FTD heeft, maar er soms wel ongemakkelijk situaties kunnen ontstaan door de ziekte hebben wij kaartjes ontwikkeld welke uitgedeeld kunnen worden.

> Download de uitdeelkaartjes FTD

Top
Volg ons via