Doneer nu

Veel gestelde vragen over dementie

De termen dementie en (ziekte van) Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. Dementie is een verzamelnaam voor symptomen waarbij de hersenen worden aangetast, waardoor iemands verstandelijke vermogens achteruitgaan en gedrag verandert.

Diverse ziekten kunnen dementie veroorzaken. De ziekte van Alzheimer is er één van en de meest voorkomende en bekendste oorzaak van dementie.

Tot nu toe is helaas geen enkele vorm van dementie te genezen, maar er zijn wel (behandel)mogelijkheden. De behandeling is (die zijn) gericht op het verlichten van de symptomen en het behouden van de kwaliteit van leven.

Medicijnen

Voor sommige vormen van dementie zijn er medicijnen die bepaalde symptomen kunnen bestrijden.

Niet-medicamenteuze interventie

Niet-medicamenteuze interventies zijn echter ook een belangrijk deel van uw behandeling! Denk hierbij aan:

Dementie kunnen we helaas niet voorkomen. Wel is uit onderzoek gebleken dat een gezonde levensstijl een gunstige invloed kan hebben op het ziekteproces.

Voldoende beweging, gezond eten, matig alcohol gebruik en niet roken zijn daarom aan te raden.

Ook zijn zogenaamde vasculaire risicofactoren zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht van invloed op het beloop bij dementie en dienen daarom goed onder controle te zijn.

Dementie is meestal niet erfelijk. In de bevolking komt dit ziektebeeld echter veel voor, maar liefst 1 op de 5 mensen boven de 70 jaar krijgt een vorm van dementie.

Grootste risicofactor

De grootste risicofactor voor het krijgen van dementie is leeftijd. Als er iemand in uw naaste familie is waarbij dementie op oudere leeftijd (boven 65 jaar) is opgetreden, neemt het risico op dementie is toe. Maar dit gaat slecht om een paar procenten.

Erfelijke vormen

Er bestaan ook erfelijke vormen van dementie. Hierbij leidt één verandering in het erfelijk materiaal tot een sterk verhoogd risico op dementie. Erfelijke dementie is zeldzaam.

In families met erfelijke dementie zijn er meestal meerdere familieleden met dementie op jonge leeftijd, vaak al voor het 60e levensjaar. In dergelijke families is erfelijkheidsonderzoek mogelijk.

Iedereen kent het: je loopt een kamer in en weet niet meer wat je er ook alweer kwam doen. Dat is een onschuldig concentratieprobleem.

Meerdere oorzaken

Er zijn ook meerdere oorzaken die geheugenverlies kunnen veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan een depressie. Als iemand echter structureel gebeurtenissen niet meer op kan slaan in zijn geheugen, is er zeker iets aan de hand. Juist op oudere leeftijd kan dat zorgwekkend zijn en een reden om dat te laten onderzoeken. Lees meer hierover op de pagina ‘Heb ik dementie’.

Onderneem altijd actie, ook bij twijfel. Bespreek het eerst met de persoon zelf. Vaak erkent diegene zelf niet dat er wat aan de hand is, dit kan deel zijn van het ziektebeeld. Ontferm u in zo’n geval over de ander en neem hem of haar mee naar de huisarts, desnoods met een smoesje. Of u laat de huisarts bij u thuis komen. Deze kan namelijk een eenvoudige geheugentest doen en zelf de diagnose stellen of doorverwijzen naar een specialist.

Iemand weet aanvankelijk misschien niet wat er aan de hand is, maar hij beseft wel dat er iets mis gaat. Hij verliest geleidelijk aan grip op de wereld. Veel mensen met dementie bedienen zich in het begin van trucjes om de moeilijkheden voor anderen (en zichzelf) te verbergen. Ook brengt de ziekte veel onzekerheid, angst, verdriet, somberheid en opstandigheid met zich mee. In een later stadium lijkt het ziektebesef verloren te gaan en verdwijnen ook veel zorgen en angsten. De persoon leeft dan alleen nog in het hier en nu. Mensen met dementie blijven wel nog heel lang gevoelig voor sfeer en emoties van anderen.

Zodra bekend is waar iemand aan lijdt, is het mogelijk diegene te behandelen en te begeleiden. Het is belangrijk behandelbare oorzaken van de klachten uit te sluiten. Zo voorkom je dat mensen jarenlang met miskende klachten rondlopen en problemen krijgen op hun werk of in hun relatie, omdat niemand begrijpt wat er aan de hand is. Het belangrijkste voordeel van een vroege diagnose is dat iemand in het begin nog kan overzien wat er gaat komen. Dit gunt de patiënt nog de ruimte om mee te denken en autonoom beslissingen te nemen. Soms is het onoverkomelijk dat er besluiten genomen worden buiten medeweten van de persoon met dementie.

Nee, dat beeld klopt niet. Ook jongere mensen kunnen dementie krijgen. Vaak wordt dit niet tijdig herkend en wordt er in eerste instantie gedacht aan bijvoorbeeld een depressie of burn-out. Leeftijd speelt trouwens wel een rol: hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je de ziekte van Alzheimer krijgt. Bij jonge mensen is dementie vaker erfelijk of heeft het een zeldzamere oorzaak. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vaak ruim zes jaar duurt voor de diagnose gesteld wordt bij jonge mensen.

Top
Volg ons via