Doneer nu

ANBI

Delen

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam (SSAA) is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam

Contactgegevens:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
p/a Alzheimercentrum Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

RSIN nummer:
RSIN / fiscaalnummer: 820850056

KvK nummer:
34342419

Banknummer:
Vanaf begin december 2022 beschikt Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam over een eigen banknummer: NL 42 INGB 0006 9052 76.

Tot dat moment liepen donaties via Stichting VUmc Fonds.

Standaardformulier ANBI – 2022
Het sinds 2021 verplichte standaardformulier voor ANBI’s van de Belastingdienst vindt u hier: publicatieformulier Belastingdienst.

Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam vindt u op deze pagina.

Statuten
De statuten van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam vindt u hier: statuten Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam.

Gedagscode bestuurders Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
Het bestuur van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam is van mening dat transparantie van en verantwoording over de positie en het beleid van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam van belang is. Dit heeft geleid tot de volgende gedragscode: gedragscode voor leden van het bestuur SSAA.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2024-2028 vindt u hier: Beleidsplan 2024-2028.

Beloningsbeleid:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van het fonds vastgelegd (art 4, lid 7).

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Bekijk hiervoor het meest recente Jaarbericht 2022 van Alzheimercentrum Amsterdam.
Hierin worden de activiteiten benoemd waarbij het bestuur van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam potentiële gevers opriep om te doneren voor wetenschappelijk onderzoek door een donatie te doen aan Stichting VUmc Fonds.

Financiële verantwoording:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam had tot half december 2022 geen inkomsten en geen uitgaven. Het bestuur van de stichting riep (potentiële) gevers op om Alzheimercentrum Amsterdam te ondersteunen door een donatie aan het VUmc Fonds. Bekijk hier het standaardformulier ANBI.

Vanaf 1 januari 2023 voert Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam een volledige eigen financiële administratie.

Gedragscode Fondsenwerving VUmc:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam houdt zich aan de gedragscode die VUmc heeft opgesteld voor zijn fondsenwervende activiteiten. Bekijk de Governance regeling VUmc.

Klachtenregeling:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam volgt de klachtenregeling van VUmc Fonds.
Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Bestuursreglement
Er wordt gewerkt aan de vaststelling van het bestuursreglement, zoals vermeld in Artikel 10 van de statuten.

Financieel beheer Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam had tot half december 2022 geen inkomsten en geen uitgaven. De Stichting riep tot dan toe op om Alzheimercentrum Amsterdam te steunen met een donatie aan het VUmc Fonds. De SSAA heeft over 2022 een beperkt jaarverslag gemaakt.

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Per 1 januari 2023 voert Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam een eigen financiële en projectadministratie.

Missie/Visie Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft een missie en visie vastgesteld. Waar staat het fonds voor en wat wil zij bereiken. Zie het Beleidsplan 2024-2028.

Top
Volg ons via