Doneer nu

ANBI

Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam (SSAA) is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam

Contactgegevens:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
p/a Alzheimercentrum Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

RSIN nummer:
RSIN / fiscaalnummer: 820850056

KvK nummer:
34342419

Banknummer:
De Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam beschikt niet over een eigen banknummer. De Stichting roept op om Alzheimercentrum Amsterdam te steunen met een donatie aan het VUmc Fonds. De Stichting VUmc Fonds is verantwoordelijk voor verantwoording en besteding van deze gelden. Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft derhalve geen inkomsten en geen uitgaven.

Uiterlijk per 1-1-2023 zal deze situatie veranderen. Stichting Alzheimercentrum Amsterdam zal een eigen financiële en projectadministratie gaan voeren. Ter voorbereiding hiervan zijn in mei 2022 de statuten van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam aangepast.

Standaardformulier ANBI – 2021
Het sinds 2021 verplichte standaardformulier voor ANBI’s van de Belastingdienst vindt u hier: publicatieformulier Belastingdienst.

Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam vindt u op deze pagina.

Statuten
De statuten van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam vindt u hier: statuten Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam.

Gedagscode bestuurders Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
Het bestuur van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam is van mening dat transparantie van en verantwoording over de positie en het beleid van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam van belang is. Dit heeft geleid tot de volgende gedragscode: gedragscode voor leden van het bestuur SSAA.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2019-2023 vindt u hier: Beleidsplan 2019-2023.

Beloningsbeleid:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van het fonds vastgelegd.(art 4, lid 8)

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Bekijk hiervoor ons meest recente Jaarbericht 2021.
Hierin worden de activiteiten benoemd waarbij het bestuur van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam potentiële gevers oproept om te doneren voor wetenschappelijk onderzoek door een donatie te doen aan Stichting VUmc Fonds.

Financiële verantwoording:
Stichting Steun Alzheimercentrum heeft geen inkomsten en geen uitgaven. Het bestuur van de stichting roept (potentiële) gevers op om Alzheimercentrum Amsterdam te ondersteunen door een donatie aan het VUmc Fonds. Bekijk hier het standaardformulier ANBI.

Gedragscode Fondsenwerving VUmc:
Stichting Steun Alzheimercentrum houdt zich aan de gedragscode die VUmc heeft opgesteld voor zijn fondsenwervende activiteiten. Bekijk de Governance regeling VUmc.

Klachtenregeling:
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam volgt de klachtenregeling van VUmc Fonds.
Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Bestuursreglement
Er wordt gewerkt aan de vaststelling van het bestuursreglement, zoals vermeld in Artikel 10 van de statuten.

Financieel beheer Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft geen inkomsten en geen uitgaven. De Stichting roept op om Alzheimercentrum Amsterdam te steunen met een donatie aan het VUmc Fonds. De Stichting VUmc Fonds is verantwoordelijk voor verantwoording en besteding van deze gelden, zie het jaarverslag van VUmc Fonds.

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Uiterlijk per 1-1-2023 zal deze situatie veranderen. Stichting Alzheimercentrum Amsterdam zal een eigen financiële en projectadministratie gaan voeren. Ter voorbereiding hiervan zijn in mei 2022 de statuten van Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam aangepast.

Missie/Visie Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam heeft een missie en visie vastgesteld. Waar staat het fonds voor en wat wil zij bereiken. Zie het Beleidsplan 2019-2023.

Top
Volg ons via