Doneer nu

ABOARD

Delen

Projectleiders: Prof. dr. W.M. van der Flier

Subsidiegever(s): ZonMW, Health~Holland

Looptijd: 2021-2026

Website: ABOARD

ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. ABOARD, voluit “A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease“, werkt aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer. ABOARD is gestart per 1 april 2021 en heeft een looptijd van 5 jaar.ABOARD

De missie van ABOARD is om een vliegende start te maken met behandeling op maat (personalized medicine) voor Alzheimer, door alle voorbereidingen te treffen voor effectieve, patiënt-geregisseerde diagnose, predictie en preventie. Na afloop van het project heeft ABOARD de weg bereid voor behandeling op maat bij Alzheimer. Burgers, patiënten en naasten voelen zich gesteund en zijn meer in regie. Er zijn betere strategieën voor diagnose, predictie en preventie van Alzheimer.

Met deze doelen sluit ABOARD nauw aan op de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en missie IV van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland.

Gedurende het project werken vijf werkpakketten nauw samen. In deze werkpakketten doen wij onderzoek naar gepersonaliseerde diagnostiek, predictie, preventie en patiënt geregisseerde zorg bij de ziekte van Alzheimer. Het vijfde werkpakket is erop gericht alle projectresultaten daadwerkelijk in de maatschappij te laten belanden. Dit zijn onze vijf doelen:

  1. Stellen van een tijdige en juiste diagnose, door in te zetten op digitale mogelijkheden, genetica en biomarkers in bloed;
  2. Voorspellen van het verloop van de ziekte voor het individu, gebruikmakend van gegevens verzameld in heel Nederland. Hierbij willen we uitkomsten voorspellen die ertoe doen, zoals kwaliteit van leven;
  3. Voorbereiden van de gezondheidszorg op preventie met behulp van medicijnen en het doorvoeren van behandeling in de vorm van leefstijlverandering in geheugenpoliklinieken;
  4. Betrekken van ouderen met (risico op) alzheimer bij hun hersen-gezondheid en de aanpak van de ziekte;
  5. Ontwikkelen en toepassen van online hulpmiddelen om ouderen, patiënten & naasten en professionals te ondersteunen bij diagnose, voorspellen en preventie van alzheimer.

Teamleden in Alzheimercentrum Amsterdam

Projectleider: prof. dr. W.M. van der Flier

Projectmanager: Tessel Frankfort

Overige teamleden:

Charlotte Teunissen (WP lead)
Ellen Smets (WP lead)
Casper de Boer
Femke Bouwman
Hanneke Rhodius
Hans Berkhof
Heleen Hendriksen
Henne Holstege
Teddy Oosting
Matthijs Keijzer
Janna Dijkstra
Jort Vijverberg
Jetske van der Schaar
Leonie Visser
Marissa Zwan
Philip Scheltens
Sietske Sikkes
Sven van der Lee
Niccó Tesi
Maddy Honey
Dédé Handgraaf
Sophie van de Landen
Pieter van der Veere

In het ABOARD-project bundelen meer dan dertig partners hun krachten, waaronder de vijf Nederlandse alzheimercentra en Alzheimer Nederland. Zowel publieke als private partijen uit de gehele kennisketen werken samen: van universiteiten tot zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Klik op afbeelding voor grote versie
ABOARD 1

Het doel van het ABOARD Cohort is om meer inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte van Alzheimer. Hierbij richten wij ons op uitkomsten die er echt tot doen voor de patiënt, zoals de kwaliteit van leven.

Alle mensen die willen bijdragen aan Alzheimer onderzoek kunnen meedoen: niet alleen patiënten met dementie of lichte geheugenklachten, maar ook gezonde mensen, want risico op dementie hebben we immers allemaal. Deelnemers aan het ABOARD Cohort en hun naasten vullen jaarlijks een aantal online vragenlijsten in over hun gezondheid. Dit gebeurt gewoon thuis, en kost maximaal een uurtje. Voor meer informatie zie www.aboard-cohort.nl.

Teamleden ABOARD Cohort
Wiesje van der Flier, Hanneke Rhodius, Casper de Boer, Dédé Handgraaf en Sophie van der Landen.

ABOARD 2

ABOARD Cohort Panel

(Potentiële) deelnemers hebben het recht om actief betrokken te worden bij het onderzoek. Daarnaast zijn ze ervaringsdeskundigen als het gaat om (zorgen over) gezondheid en ziekte. Het is belangrijk om dit perspectief mee te wegen en te benutten binnen het ABOARD Cohort. Door advies van (potentiële) deelnemers in te winnen, verbetert de acceptatie van beslissingen en uitkomsten en het draagvlak voor onderzoek. Actieve betrokkenheid van deelnemers kan zo helpen bij de effectiviteit van het project. Dit is waarom het ABOARD Cohort Panel is ingericht.

Het ABOARD Cohort Panel is een groep patiënten, burgers en mantelzorgers die potentieel ook lid zouden kunnen zijn van het ABOARD Cohort. Dit adviespanel geeft hun mening, wensen, behoeften en feedback over het ABOARD Cohort. Het doel is dat het ABOARD Cohort zo goed mogelijk aansluit bij wat de deelnemers belangrijk vinden, en dat het platform van het ABOARD Cohort zo wordt gemaakt dat het voor deelnemers zo makkelijk, duidelijk en goed mogelijk is.

Heeft u vragen over het ABOARD Cohort Panel? Neem dan contact op met Tanja de Rijke via t.j.derijke@amsterdamumc.nl.

Top
Volg ons via