Doneer nu

MANTA

Projectleider: Dr. A. Gouw

Subsidiegever(s): ZonMw Memorabel

Looptijd: 2017 – 2021

Website: Manta

Het doel van het MANTA-onderzoek is hersenactiviteit in kaart brengen met behulp van magnetoencefalografie bij mensen met de ziekte van Alzheimer en bij mensen met geheugenklachten zonder de ziekte van Alzheimer. Magnetoencefalografie, afgekort MEG, is een meettechniek waarmee het functioneren van de hersenen kan worden onderzocht. De hersencellen produceren magnetische signalen die MEG kan meten. Met behulp van MEG kunnen we hersennetwerken in kaart brengen. In andere woorden, hoe verschillende hersengebieden communiceren en hoe informatie van de ene plek naar de andere geleid wordt. Dit kan ons informatie geven over wat er mis gaat bij hersenziektes zoals de ziekte van Alzheimer.

Het tau-eiwit is een van de eiwitten die een rol spelen in het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer. Eerder onderzoek heeft laten zien dat samenklonteringen van het tau-eiwit in de hersenen nauw samenhangen met geheugenklachten en schade aan de hersenen bij alzheimer. Tau verspreidt zich op een specifieke manier door de hersenen via de netwerken waarmee hersengebieden communiceren. Hierbij maakt het tau-eiwit waarschijnlijk gebruik van de belangrijkste ‘snelwegen’ en overactieve knooppunten in het netwerk. Wij willen met behulp van MEG deze knooppunten in kaart brengen. Zo kunnen we voorspellen in welke gebieden tau neerslaat. PET-scans kunnen vervolgens het tau-eiwit zichtbaar maken. Dit leidt tot meer inzicht in hoe de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt. Wat tot aanknopingspunten leidt over factoren die het ziekteproces kunnen remmen. Dit brengt ons mogelijk een stap dichter bij het vinden van een oorzaak, en eventuele behandeling van de ziekte van Alzheimer.

 

Projectleiders: dr. A. Gouw

Onderzoeker: dr. W. de Haan, drs. D. Schoonhoven, drs. A. Nifterick, drs. C. Briels

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Alzheimercentrum UMC, Amsterdam UMC

Gezonde vrijwilligers (20-30 jaar) gezocht voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

MANTA-studie: De verspreiding van tau-eiwit via netwerken in het brein

Tau-eiwit speelt vermoedelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Bekend is dat samenklonteringen van het tau-eiwit in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer nauw samenhangen met geheugenklachten en schade aan de hersenen. De specifieke manier waarop tau zich door de hersenen verspreidt, hangt waarschijnlijk samen met de manier waarop hersengebieden onderling met elkaar verbonden zijn, het zogenaamde hersennetwerk.

In de MANTA-studie wordt het hersennetwerk van mensen met de ziekte van Alzheimer in kaart gebracht met magneto-encefalografie (MEG). Hiermee gaan de onderzoekers voorspellen in welke gebieden tau neerslaat op PET-scans die het tau zichtbaar maken. Dit leidt tot meer inzicht in hoe de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt, en biedt mogelijk aanknopingspunten voor het vinden van een oorzaak en eventuele behandeling van de ziekte. Om inzicht te krijgen hoe de hersenen van gezonde mensen functioneren, zijn MEG-metingen van jonge proefpersonen nodig. Hiervoor vragen wij uw deelname.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar gezonde vrijwilligers van 20 tot 30 jaar. Deelnemers mogen geen actuele psychische, neurologische of cognitieve stoornissen hebben, en geen medicatie gebruiken die invloed kan hebben op de hersenen. Daarnaast mogen deelnemers geen metalen voorwerpen in hun lichaam hebben die de meting kunnen verstoren. Heeft u bijvoorbeeld een beugel, of draadje achter uw tanden? Dan kunt u helaas niet mee doen.

Het onderzoek

Deelname houdt in dat u eenmalig een MEG-meting (ongeveer 45 minuten) en een MRI-scan (30 minuten) ondergaat. Zowel een MEG-meting als een MRI-scan zijn niet pijnlijk en hebben geen bijwerkingen. In totaal duurt deelname ongeveer 2 tot 2.5 uur voor u. Als vergoeding voor deelname krijgt u een VVV-bon ter waarde van €25,-, evenals vergoeding van eventuele reiskosten.

Geïnteresseerd? Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact opnemen met A. van Nifterick, promovendus bij Alzheimercentrum Amsterdam, a.vannifterick@amsterdamumc.nl.

Top
Volg ons via