Doneer nu

DEvELOP

Delen

Projectleider: dr. E. Lemstra

Subsidiegevers: Alzheimer Nederland, ZonMW Memorabel, Stichting Dioraphte

Looptijd: 2016 – heden

Website: DEvELOP

Dementie met Lewy bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Er is nog weinig bekend over het verloop van deze aandoening. Het doel van DEvELOP is om vast te stellen hoe DLB zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Bij welke patiënten verloopt de ziekte snel? Welke patiënten hebben een relatief mild beloop? Wie reageren er goed op behandeling? Wij richten ons daarbij vooral op het effect van bijkomende Alzheimerpathologie, wat bij ongeveer 50% van de DLB patiënten voorkomt. Bij deelname aan de DEvELOP studie zullen er vragenlijsten en neuropsychologische testen af worden genomen. Vervolgens willen wij de deelnemers jaarlijks volgen over de tijd. Tijdens de jaarlijkse follow-up worden de deelnemers gezien door een arts en een neuropsycholoog. Na 2 jaar wordt opnieuw een MRI-scan gemaakt en/of hersenvocht afgenomen.

Top
Volg ons via