Doneer nu

NCDC

Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC)

Projectleiders: Dr. P.J. Visser & prof. dr. M.A. Ikram

Subsidiegevers: ZonMw & Alzheimer Nederland 

Looptijd: 2019 – 2023

Website: NCDC op health RI (Engels)

Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in één cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe consortium genaamd ‘Netherlands Consortium of Dementia Cohorts’ (NCDC) beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Op deze manier kunnen nieuwe aangrijpingspunten worden gevonden voor preventie van dementie.

Binnen het onderzoek wordt gekeken naar verschillende routes via welke dementie kan ontstaan: neerslag van het alzheimer-eiwit amyloid en schade aan de bloedvaten in de hersenen. We onderzoeken directe effecten van veranderbare risicofactoren op cognitieve achteruitgang en het ontstaan van dementie. Daarnaast onderzoeken we hoe deze risicofactoren leiden tot schade aan de hersenen die gerelateerd is aan dementie. De verschillende onderdelen van het onderzoek zijn te zien in de figuur hieronder.

Verschillende onderdelen NCDC

Figuur 1: verschillende onderdelen NCDC

Een ander onderdeel van het project is om de samenwerking tussen de deelnemende cohorten te verbeteren, onder andere door ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt om data uit verschillende bronnen te combineren. Om dit te bereiken werken alle cohorten aan de zogenoemde ‘FAIR-principes’ om de cohortdata beter vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar te maken. Dit doen we onder andere door ervoor te zorgen dat data van cohorten op afstand gezamenlijk geanalyseerd kunnen worden. Zo zorgen we dat de privacy van de deelnemers nog beter beschermd is als we onderzoek in meerdere cohorten tegelijkertijd doen.

Projectleiders: Dr. P.J. Visser & prof. dr. M.A. Ikram

Onderzoekers:  Prof. dr. W.M. Van der Flierdr. J. Moonen

Top
Volg ons via