Doneer nu
Alzheimercentrum Amsterdam

100-plus onderzoek

Projectleider: Dr. H. Holstege

Subsidiegevers: Stichting DioraphteAmsterdam Neuroscience

Website: 100-plus

Hendrikje van Andel-Schipper stierf op 115-jarige leeftijd zonder dat ze ooit last had van dementie. Haar moeder werd ook 100 jaar en ook zij was tot het eind zeer helder. Zo zien we vaker dat ouderdom zonder dementie voorkomt binnen families. Zijn deze mensen misschien genetisch beschermd tegen dementie? Kunnen we daarvan leren hoe we anderen ook tegen dementie ontwikkeling kunnen beschermen?

Om deze vragen te beantwoorden is de 100-plus studie opgezet vanuit een samenwerking tussen Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC. We verzamelen het erfelijk materiaal van gezonde 100-plussers zonder dementie. Om zo veel mogelijk te weten te komen over de bijzondere eigenschappen van dit erfelijk materiaal wordt het DNA van deze bijzondere mensen in zijn geheel in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Dit vereist nieuwe geavanceerde DNA analyse technieken die niet standaard worden gebruikt. In samenwerking met de TU-Delft worden hier speciale software pakketten voor ontwikkeld.

Als we eenmaal aanwijzingen hebben welke erfelijke factoren beschermen tegen dementie willen we onderzoeken op welke manieren deze factoren zich anders gedragen in mensen die wel dementie ontwikkelen. Uiteindelijk willen we bepalen hoe deze factoren/mechanismen naar het gunstige effect kunnen leiden in de hersenen van mensen die geen dementie ontwikkelen. Deze kennis zou uiteindelijk weer kunnen leiden tot behandeling van patiënten met dementie.

Partner: TU Delft

Sponsoren: Marcel Boekhoorn (Nederlands ondernemer en investeerder), AEGON, LeasePlanTravelcard

Top
Volg ons via