Doneer nu

CatCh-Cog

Delen

Projectleider: Dr. S.A.M. Sikkes

Subsidiegever(s): ZonMw Memorabel

Looptijd: 2014-2022

Website: CatCh-Cog

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met dementie is het van groot belang om inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte. Hiervoor zijn echter nog weinig geschikte meetinstrumenten beschikbaar. Het doel van ‘Capturing Changes in Cognition’ (afgekort CatCh-Cog)  is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument, dat wel in staat is om het ziektebeloop in kaart te brengen. Dit instrument zal gericht zijn op het cognitief functioneren (zoals het geheugen, aandacht en vermogen om problemen op te lossen) en het alledaags functioneren. Met behulp van bestaande gegevens willen we het instrument samenstellen en in internationaal verband zullen we nieuwe gegevens verzamelen om het instrument te testen. Het streven is dat het nieuwe instrument met één getal kan aangeven hoe iemand functioneert, waardoor er in één oogopslag gezien kan worden of er sprake is van voor- of achteruitgang over een bepaalde tijd. Aan het onderzoek doen mensen met milde cognitieve stoornissen of de ziekte van Alzheimer mee.

Alzheimercentrum Zuid-West Nederland

Universitair Medisch Centrum Groningen

University of Edinburgh

Implementatie Cognitive Functional Composite in de klinische praktijk

Recent is een studie gestart naar de mogelijkheden voor implementatie van de Cognitive Functional Composite (CFC) in de klinische praktijk. Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de belemmerende en bevorderende factoren voor succesvolle implementatie van de CFC.

In een pilotstudie bij verschillende zorginstellingen wordt de gebruikservaring in de klinische praktijk in kaart gebracht. Hierbij verzamelen wij onder andere feedback van behandelaren, naasten en patiënten.

De uitkomsten van deze studie gebruiken wij om een implementatie en verspreidingsplan, een onlinewerkpakket en een video voor patiënten en naasten te ontwikkelen.

Wat houdt deelname aan de pilotstudie in?

Als u deel wilt nemen aan de pilotstudie brengen wij samen met u in kaart bij welke patiëntenpopulatie en in welk moment van het diagnostisch en/of behandeltraject de CFC ingezet zou kunnen worden.

Naast het afnemen van de CFC in een deel van de patiëntenpopulatie, hebben wij korte vragenlijsten over de gebruikerservaring voor de patiënt, naaste en behandelaar.

Tenslotte bestaat het onderzoek uit een interview om inzicht te krijgen in belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie bij uw instelling.

Contact

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van de CFC in de klinische praktijk en zou u mee willen doen aan het de pilotstudie? Neem dan contact op met Josephine Drijver: a.j.drijver@vu.nl.

Top
Volg ons via