Doneer nu

Onderzoek in de etalage

Alzheimercentrum Amsterdam zet elk jaar een onderzoek in de etalage. Voor dit onderzoek vragen we dat jaar extra aandacht en financiële steun. Dit geld komt ten goede aan onderzoeksprojecten waar (nog) geen overheidssubsidie voor is. Dit zijn vaak aanjagers voor nieuwe wegen van onderzoek, bijvoorbeeld de test in het oog, de bloedtest, nieuwe therapievormen maar ook onderzoeksassistenten, scans en specifieke lab bepalingen. In 2021 is dit het onderzoek Muziek en dementie (MELODIA).

2021 Muziek en dementie

Het luisteren naar of maken van muziek heeft mogelijk een positief effect op het ontstaan of verloop van dementie. We proberen te achterhalen welke neurobiologische factoren hierbij een rol spelen. Senior onderzoeker dr. Betty Tijms is samen met neuroloog en hoogleraar Yolande Pijnenburg de projectcoördinator. Promovendus en arts Jochum van ´t Hooft is de onderzoeker op dit onderzoek.

Muziek en dementie

Onderzoek in de etalage 1

Betty Tijms

Veel mensen voelen sterke emoties bij muziek. Dit is zelfs het geval bij mensen met een vergevorderde dementie. Het is onbekend hoe ondanks de uitgebreide hersenschade, muziek tòch de hersenen van mensen met dementie kan activeren. Wij willen gaan onderzoeken middels hersenscans welke hersengebieden activeren als iemand met dementie luistert naar zijn of haar favoriete muziek. Ook willen we weten hoe verschillende vormen van hersenschade deze activatie beïnvloedt, en of bepaalde activatie patronen samenhangen met specifieke klachten.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Het luisteren naar of maken van muziek is een van weinige mogelijkheden om het leven van mensen dementie aangenamer te maken. Maar waarom dit zo is, en nog belangrijker, bij wie muziek helpt is grotendeels onbekend. Ons onderzoek nieuwe inzichten opleveren hoe muziek de hersenen kan activeren, zelfs bij hersenschade.

Waar staan we nu?

Onderzoek in de etalage 2

Jochum van ‘t Hooft

We hebben ontdekt dat hersengebieden die activeren tijdens het luisteren naar muziek grotendeels overlappen met hersengebieden die afsterven bij mensen met een fronto-temporale dementie. Het opmerkelijke is dat bij deze patiënten het ervaren van muziek niet verdwijnt, maar alleen verandert. Onze volgende stap is om te onderzoeken welke biologische factoren hierbij een rol spelen.

Onderzoeksvragen:

Met dit project willen we antwoorden vinden op de volgende vragen:

  1. Welke hersengebieden worden actief als een dementie patiënt luistert naar muziek, en wordt deze relatie beïnvloed door de ernst van hersenschade?
  2. Is het effect van muziek op hersenactivatie afhankelijk van het type dementie?
  3. Hangt de mate van hersenactivatie door muziek samen met betere of slechtere scores op neuropsychologische testen?

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we beter voorspellen welke patiënten baat hebben bij bijvoorbeeld muziektherapie. De resultaten van dit onderzoeken kunnen mogelijk ook leiden tot nieuwe aanknooppunten om achteruitgang in het denkvermogen te vertragen.

Steun het onderzoek Muziek en dementie

Uw hulp is hard nodig! Vul het formulier in of maak een bedrag naar keuze over naar:

IBAN NL 46 INGB 0000 0048 18
T.n.v. Stichting VUmc Fonds
O.v.v. ‘Alzheimercentrum – Muziek en Dementie’.

Iedere gift is welkom!

Meer informatie of vragen

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Projectbureau van Alzheimercentrum Amsterdam op telefoonnummer 020-4440816. Vragen over doneren kunt u stellen aan onze relatiemanager Sylvia Voogt op telefoonnummer 06-11 586 169 of per e-mail naar s.voogt@vumc.nl.

Eerdere onderzoeken in de etalage

2020    Tweelingenonderzoek
2019    Frontotemporale dementie
2018    Onderzoek naar cognitieve reserve
2017    Hersenonderzoek.nl
2016    I-READ
2015    Dementie met Lewy Bodies (DEVELOP)
2014    100-plus onderzoek

Top
Volg ons via