Doneer nu

Snelle en goede diagnose bij de ziekte van Alzheimer stelt verpleeghuisopname uit

Datum: 28 november 2022 Snelle en goede diagnose bij de Alzheimer stelt verpleeghuisopname uit
Delen

Is het wel nuttig om een diagnose alzheimer te stellen, nu er nog geen medicijn is? Daar is veel discussie over. Afgelopen week publiceerde Ingrid van Maurik, senior onderzoeker bij Alzheimercentrum Amsterdam, samen met haar team in Alzheimer’s and Dementia een studie die een nieuw licht doet schijnen op deze discussie. De belangrijkste bevinding: een tijdige en precieze diagnose, met aandacht voor het onderliggend ziekteproces, stelt opname in een verpleeghuis uit, verlengt de levensduur en leidt tot minder zorgkosten in de jaren na diagnose.

We kunnen alzheimer nog niet genezen, maar desondanks helpt een goede diagnose om de zorg te verbeteren. De innovatieve techniek amyloid-PET-scan helpt om een tijdige en accurate diagnose te stellen. Daarbij is de hypothese van de onderzoekers dat patiënten en mantelzorgers met accurate kennis over de diagnose, beter in staat zijn om hun eigen gezondheid en gezondheidszorg te plannen en te managen. Deze hypothese wordt onderzocht in de ABIDE Clinical Utility studie.

Koppelen twee vergelijkbare groepen

In 2015 en 2016 kreeg ongeveer de helft van alle nieuwe patiënten bij Alzheimercentrum Amsterdam een amyloid-PET-scan, de andere helft kreeg dat niet. De onderzoekers gebruikten geavanceerde statistische technieken om twee vergelijkbare groepen patiënten te maken: bij iedere patiënt uit de amyloid-PET-scan-groep zochten ze een vergelijkbare patiënt uit de niet-amyloid-PET-groep met dezelfde karakteristieken. Vervolgens koppelden ze de medische gegevens aan gegevens over verpleeghuisopname, overlijden en zorgkosten bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Uit het onderzoek blijkt dat patiënten met preciezere diagnostiek, in dit geval door middel van amyloid-PET-scan, minder vaak werden opgenomen in het verpleegtehuis, minder vaak kwamen te overlijden en minder zorgkosten maakten in de jaren na diagnose. Deze bevindingen konden de onderzoekers niet verklaren door andere factoren, zoals leeftijd, ziektestadium of andere aanwezige ziektes.

Een goed geïnformeerde patiënt

De onderzoekers denken dat het gevonden effect van diagnostiek op verpleeghuisopname, overlijden en zorgkosten vooral komt doordat de patiënt en de naaste beter geïnformeerd zijn over de onderliggende ziekte (of afwezigheid van ziekte). Hierdoor weten ze waar ze aan toe zijn en kunnen zij de zorg beter regelen. Goed geregelde zorg heeft vervolgens een positief effect op het gehele ziektetraject. Deze studie maakt de relevantie van een precieze diagnose duidelijk en laat zien dat, ook al is er nu geen medicamenteuze behandeling, een goede diagnose van grote waarde voor de patiënt is.

Diagnose snel en nauwkeuring

Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam en het ABOARD project gaan de komende jaren door met het ontwikkelen van testen om de diagnose Alzheimer snel en nauwkeurig te stellen. Deze testen zijn erop gericht de eerste hersenveranderingen te herkennen, maar ook verschillen tussen patiënten zichtbaar maken. Zo kunnen individuele risicoprofielen worden ontwikkeld om het persoonlijk verloop van de ziekte te voorspellen.

Over ABOARD

Het onderzoek is een resultaat van het ‘ABIDE-clinical utility’ project, een samenwerkingsproject van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en Life-MI, en het ABOARD project. ABOARD is een publiek-private samenwerking, die financiering ontvangt van ZonMW en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (PPS-toeslag). Meer dan 30 partners dragen in kind en/of in cash bij. ABOARD ontvangt ook financiering van Gieskes-Strijbisfonds en Edwin Bouw Fonds. www.aboard-project.nl

 

Lees hier het artikel.

Top
Volg ons via