Doneer nu
Handleiding

All ABOARD: Hoe manage je een nationaal onderzoeksproject met meer dan 30 partners?

augustus 2022
Delen

“In maart 2019 stap ik binnen bij Alzheimercentrum Amsterdam. Ik sta op het punt te beginnen aan mijn wetenschappelijke stage voor de bacheloropleiding Gezondheid en Leven aan de Vrije Universiteit. Ik heb al een bijbaan op de verpleegafdeling neurologie van Amsterdam UMC. Door middel van deze stage wil ik ook vertrouwd raken met de geheugenpoli van het ziekenhuis. Na afloop van deze stage ben ik een bijzondere ervaring rijker. Het gemotiveerde en diverse team van Alzheimercentrum Amsterdam heeft mij laten zien hoe kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg en onderzoek hand in hand gaan. Ik besluit om mij verder te verdiepen in de organisatie van zorg: ik ga de masteropleiding Health Care Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen. Daar leer ik alles wat ik wil leren over het Nederlands zorgsysteem, en bovenal: dat mijn hart gaat kloppen van een verbindende functie, die raakt aan belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg. In december 2021 kom ik terug bij Alzheimercentrum Amsterdam. Ditmaal ga ik een nationaal onderzoeksproject in goede banen leiden. Ik start als projectmanager op het ABOARD-project. In dit blog vertel ik over ABOARD en hoe mijn werk als projectmanager eruit ziet.”

Een nationale samenwerking

ABOARD (A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease) is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk project. Met meer dan dertig partners vanuit de gehele kennisketen werken we samen zodat we de ziekte van Alzheimer in de toekomst kunnen stoppen voor het start. Onze projectleden doen wetenschappelijk onderzoek naar het stadium vóór dementie, waarin er slechts milde symptomen van de ziekte van Alzheimer optreden. ABOARD is een publiek-private samenwerking. Alle vijf de Nederlandse Alzheimercentra nemen deel aan het project, evenals kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, is projectleider van ABOARD. Als projectmanager van ABOARD ben ik verantwoordelijk voor het (dagelijks) management van het project.

Spin in het web  

Binnen ABOARD werken vijf onderzoeksgroepen aan diverse thema’s: (1) diagnostiek, (2) predictie, (3) preventie, (4) patiënt-geregisseerde zorg, en (5) de communicatie, disseminatie en implementatie van onze onderzoeksresultaten. Het is mijn taak om de algemene voortgang van het project te bewaken. Dat betekent dat ik goed contact onderhoud met onze vijf onderzoeksgroepen, zodat ik weet wat er speelt. Ik houd in het vizier of zij hun projectdoelen behalen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het financieel management van het projectbudget, houd ik mij bezig met wetenschapscommunicatie over onderzoeksactiviteiten en –resultaten. Ook ben ik medeverantwoordelijke voor de organisatie van het Junior Scientist Training Program, organiseer ik halfjaarlijkse bijeenkomsten voor het gehele consortium, ben ik medeverantwoordelijk voor rapportages aan onze subsidiegevers en co-financiers, en onderhoud ik het contact met alle projectpartners. En dat laatste is erg belangrijk.

Publiek-private samenwerking

ABOARD een publiek-privaat project. Het project bestaat uit een groot aantal partners, die daarnaast verschillende achtergronden hebben. Ik investeer veel tijd in het persoonlijk contact met alle projectpartners. Rondom de start van ABOARD, in april 2021, lag mijn voornaamste focus op het leren kennen van de partners en het uitspreken van elkaars verwachtingen over onze samenwerking binnen het project. Nu, anderhalf jaar later, focus ik ook op het identificeren van nieuwe mogelijkheden en het ophalen van ideeën om onze samenwerkingen verder te versterken. Hiernaast is het voor mij van belang om goed op de hoogte te zijn van actuele (onderzoeks-)taken en andere activiteiten binnen de organisaties, zodat ik goed kan functioneren als spin in het web tussen de onderzoekers en projectpartners. Zo kunnen we de samenwerking optimaal benutten. We zien al dat dit leidt tot wederkerigheid en kruisbestuiving tussen projectpartners. Hiermee heeft ABOARD ook een vliegwielfunctie voor nieuwe samenwerkingen.

Uitdagingen

Een project zo groot als ABOARD is nuttig, maar kent ook uitdagingen. Eén uitdaging is bijvoorbeeld de looptijd van het project: ABOARD duurt vijf jaar. Mijn doel is dat onze projectpartners met trots onderdeel uitmaken van ons partnerschap, en dat zij over een paar jaar nog even gemotiveerd samenwerken als bij de start van het project. Om dit te bewerkstelligen, steek ik bijvoorbeeld veel tijd in de organisatie van halfjaarlijkse consortiumbijeenkomsten. Deze dagen worden door onze partners goed ontvangen. De positieve reacties die wij na afloop van een bijeenkomst ontvangen, hebben betrekking op 1) de hoeveelheid van lopende activiteiten/onderzoekstaken binnen ABOARD, 2) de interessante discussies die onze gezamenlijke expertisen en visies teweeg brengen, en bovenal 3) de waarde van het grote en diverse netwerk dat ons project vertegenwoordigt. Naast het organiseren van bijeenkomsten voor het project is het persoonlijk contact opnieuw essentieel. Ik vind het belangrijk om onder alle partners te inventariseren of we samen op de juiste koers zitten en hoe wij onze samenwerking kunnen versterken. Mijn doel is om langdurige samenwerkingsverbanden op te bouwen tussen belangrijke stakeholders in het zorglandschap, die ook na afloop van de vijfjarige projecttermijn standhouden. Ik denk dat dit de manier is om huidige én toekomstige uitdagingen aan te gaan. Met ABOARD leggen we hiervoor een belangrijk fundament.

Het punt op de horizon

Het mooie aan ABOARD vind ik dat we met alle partners werken aan hetzelfde overkoepelende doel: diagnostiek, voorspelling van het risico en het beloop en preventie op maat voor de ziekte van Alzheimer. Wij houden ons bezig met de patiëntreis van de toekomst: hoe moet deze eruit komen te zien? Hoe gaan we daar komen? En wat is de visie van eindgebruikers, de mensen voor wie we het allemaal doen? Dit zijn vraagstukken die we enkel samen kunnen oplossen. We zien de meerwaarde van een partnerschap tussen publieke en private partijen, die elkaars taal leren spreken om elkaar goed te verstaan. Ik ben trots daar deel van uit te maken. All ABOARD!

Wil je meer weten over het ABOARD project? Schrijf je dan via onze website in voor onze nieuwsbrief en webinars: www.aboard-project.nl 

Dit blog is in augustus 2022 geschreven door Anne Dreves, voormalig projectmanager van ABOARD. Begin juni 2023 verscheen het wetenschappelijke artikel over de aanpak van ABOARD: Rationale and design of the ABOARD project (A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease).

In contact komen met de huidige projectmanager van ABOARD? Stuur een mail naar aboard@amsterdamumc.nl.

DEEL
0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top
Volg ons via