Doneer nu

Samen beslissen over diagnostiek

Delen

Op de geheugenpoli zijn diverse mogelijkheden voor diagnostische testen. Daarom moeten er beslissingen worden genomen over diagnostisch testen.

Over:

  • Het besluit om wel of om niet te testen.
  • Welke diagnostische tests worden ingezet.

Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de richtlijnen voor diagnostiek naar dementie. Deze richtlijnen vindt u hier. Het is ook belangrijk om de patiënt te informeren over diagnostisch testen en/of te betrekken in de besluitvorming rondom diagnostisch testen.

Hieronder vindt u enkele handvatten voor het gesprek met de patiënt over diagnostisch testen op de geheugenpoli.

Gesprekswijzer ‘Samen kiezen’

  1. Keuzebewustzijn creëren
  2. Informeren
  3. Wensen verkennen
  4. Besluiten

Agenderen dat een beslissing moet worden genomen over diagnostisch testen en dat er meerdere opties zijn, waarbij de keuze in meer of mindere mate afhankelijk is van de wensen van de patiënt.

Voorbeeld: ‘Het doel is dat we (samen) besluiten welk diagnostische testen we het beste kunnen doen’

Inschatten van de informatievoorkeur van de patiënt.

Voorbeeld: “Over de verschillende testen valt veel te vertellen. Sommige patiënten willen daar graag zoveel mogelijk over horen, en anderen willen liever niet te veel weten. Hoe is dat voor u? ”

Informeren over:

  1. De diagnostische mogelijkheden: ‘Wat zou u willen weten over de mogelijkheden voor verder diagnostisch testen?’  of ‘Er zijn drie mogelijkheden, namelijk…’
  2. De voor- en nadelen op algemeen niveau of per test: ‘Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van die mogelijkheden?’
  3. Het resultaat dat verwacht kan worden: ‘Zal ik u iets vertellen over het soort uitslag dat u kunt verwachten met deze testen?’

Meer lezen? Hier vindt u een overzicht met mogelijkheden voor verschillende diagnostisch testen en voor iedere mogelijkheid de voor- en nadelen.

Verkennen van de wensen en overwegingen van de patiënt.
Voorbeeld: ‘Nu ik u heb verteld over de mogelijkheden, hoe kijkt u hier tegenaan?”

Inschatten van de beslisvoorkeur van de patiënt.
Voorbeeld: ‘Sommige mensen willen graag mee beslissen over diagnostisch testen, anderen laten dat liever aan de arts over. Hoe staat u daarin?’

Wil de patiënt samen beslissen (ga naar stap 4a) of volgt de patiënt graag het advies van de arts (ga naar stap 4b)?

Samen beslissen
Een gedeelde beslissing nemen, dat wil zeggen, een weloverwogen beslissing waar beide partijen achter staan, en dit ook communiceren.
Voorbeeld: ‘Dus we besluiten om , omdat u aangeeft dat (overwegingen patiënt).’

Besluit op advies van de arts
Een advies formuleren, waarin u de wensen van patiënt mee kunt wegen, en dit ook communiceren.
Voorbeeld: ‘Dan stel ik (X) voor, op basis van . Kunt u zich daarin vinden? … Dan gaan we dat in gang zetten.

Top
Volg ons via