Doneer nu

Aanvullende onderzoeken

Delen

Heel af en toe besluit de neuroloog dat een aanvullend onderzoek gewenst is. Dit is géén standaard onderdeel van de screeningsdag. Wilt u toch alvast hierover lezen? Dan kunt u op de onderzoeken hieronder klikken.

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling nucleaire geneeskunde & PET research voor het maken van een zogenoemde hersenspect of DaT-scan.
De hersenen hebben voor hun functioneren een goede bloedtoevoer nodig. Als daarin plaatselijk een verstoring optreedt, kan dat aanleiding geven tot problemen.

In uw geval kan de hersenspect behulpzaam zijn, bij het stellen van de juiste diagnose. U krijgt vóór het onderzoek een licht radioactieve stof toegediend. Deze stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling nucleaire geneeskunde & PET research in het ziekenhuis, locatie 5 A.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek geen voorbereidingen te treffen. Als u zwanger bent (of dit vermoedt) of borstvoeding geeft, dient u dit aan uw behandelend arts te melden. Uw behandelend arts zal u eventueel vragen om bepaald medicijngebruik te staken.

Uw arts heeft met u besproken dat er een PET-scan van uw hersenen wordt gemaakt.

PET-scan

Via Positron Emissie Tomografie (PET) kan de arts zich een beeld vormen van stofwisselingsprocessen in uw lichaam, zonder dat een operatieve ingreep nodig is. Een PET-scan geeft informatie die niet op een andere manier te verkrijgen is.

Radioactieve stof

Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Enkele uren na het onderzoek is dit uit uw lichaam verdwenen. Het maken van de scan is pijnloos.

In vergelijking met een MRI maakt de PET-scanner geen geluid en het is geen lange tunnel. Alleen uw hoofd en hals liggen in de scanner. Het scanapparaat ziet er uit als een CT-scanner.

Waar kan ik me melden?

U kunt zich melden bij de receptie van de hoofdingang van het ziekenhuis. Een receptiemedewerker wijst u dan de weg. Het PET-centrum bevindt zich op de vijfde etage van het ziekenhuis op de afdeling nucleaire geneeskunde, locatie 5 A 14.

Het maken van een PET-scan

  • Zowel tijdens de voorbereiding van het onderzoek als tijdens het onderzoek zelf kunt u uw kleren aanhouden;
  • voor de aanvang van het onderzoek krijgt u een infuus in een ader van uw arm. Dit infuus wordt na het onderzoek weer verwijderd;
  • bij sommige onderzoeken wordt onder een plaatselijke verdoving tevens een klein plastic slangetje, een catheter, in uw polsslagader gebracht. Hieruit wordt tijdens het onderzoek een paar maal bloed afgenomen, zodat u niet steeds opnieuw geprikt hoeft te worden. Als dit op u van toepassing is, zal de arts dit van tevoren met u bespreken;
  • tijdens de scan ligt u op een onderzoekstafel met uw hoofd in de scanner. Om te zorgen dat u zo stil mogelijk blijft liggen, wordt uw hoofd gesteund. Van het scannen voelt u niets.

Voorbereiding voor de PET-scan

  • In overleg met uw arts wordt besloten of u bepaalde geneesmiddelen mag blijven gebruiken;
  • wanneer u zwanger bent of plannen heeft om zwanger te worden, meldt u dit dan bij het maken van de afspraak.

Praktische informatie

  • als u uw eigen muziek tijdens het scannen wilt horen, dan kunt u uw eigen cd’s meenemen;
  • als u wilt, kunt u iemand (die niet zwanger is!) meenemen. Deze persoon mag tijdens het hele onderzoek bij u blijven.

Alhoewel dementie meestal niet erfelijk is, zijn er uitzonderingen. Bij erfelijke vormen van dementie leidt één verandering in het DNA tot een sterk verhoogd risico op dementie op jongere leeftijd. Als er aanwijzingen zijn dat bij u (of in uw familie) mogelijk sprake is van een erfelijke vorm van dementie, dan zal de neuroloog de mogelijkheid van erfelijkheidsonderzoek met u bespreken.

Erfelijkheid

Uw neuroloog kan u verwijzen naar een klinisch geneticus, een arts gespecialiseerd in erfelijkheid. De klinisch geneticus neemt uw familiegeschiedenis met u door en bespreekt met u de voor- en nadelen van erfelijkheidsonderzoek.

Bloedonderzoek

Met bloedonderzoek kan uw DNA worden onderzocht op een erfelijke aanleg voor dementie. Helaas is nog niet alles bekend over erfelijke oorzaken van dementie. Daarom kan een erfelijke aanleg niet worden uitgesloten.

Top
Volg ons via