Doneer nu

Positieve én negatieve leefstijlveranderingen tijdens coronaperiode

Datum: 2 juni 2022 Positieve én negatieve leefstijlveranderingen tijdens coronaperiode
Delen

Vandaag publiceert het tijdschrift Frontiers in Psychiatry een artikel van onderzoeker Lisa Waterink van Alzheimercentrum Amsterdam over de veranderingen tijdens de coronaperiode in specifieke aspecten van leefstijl in relatie tot de hersengezondheid. Waterink en collega’s vonden dat de leefstijl van veel mensen ongezonder werd, maar dat er óok mensen waren die hun leefstijl juist verbeterden. Deze publicatie is tot stand gekomen met het WW-FINGERS netwerk en het online platform Hersenonderzoek.nl.

Waterink

Lisa Waterink

De COVID-19-pandemie en gerelateerde maatregelen hebben invloed op de leefstijl en mentale gezondheid van mensen over de hele wereld. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor de hersengezondheid. Andersom kan een ongezonde leefstijl het risico op achteruitgang in het denkvermogen vergroten. Lisa Waterink en haar collega’s deden onderzoek tijdens de coronaperiode naar veranderingen in specifieke aspecten van leefstijl die in relatie worden gebracht met de hersengezondheid. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap, roken, het drinken van alcohol, eenzaamheid, stress en geheugenklachten.

Online vragenlijst

Via het online platform Hersenonderzoek.nl hebben bijna 4.000 deelnemers, zonder diagnose milde cognitieve stoornissen of dementie, de online vragenlijst over leefstijlveranderingen tijdens de coronaperiode ingevuld. Hersenonderzoek.nl is een register voor vrijwilligers die geïnteresseerd zijn deelname aan onderzoek naar verschillende hersenziektes. Door Hersenonderzoek.nl waren de onderzoekers in staat om in een korte tijd veel deelnemers te bereiken.

Deelnemers werden gevraagd of hun gedrag, in positieve of negatieve zin, veranderd was ten opzichte van vóór de coronaperiode. De online vragenlijst bestond uit twee delen, de WW-FINGERS netwerk vragenlijst over gezondheid en leefstijlveranderingen en de POLAR-vragenlijst over psychosociale verandering.

Leefstijl flink beïnvloed

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de COVID-19-pandemie en de maatregelen die daarbij kwamen kijken de leefstijl flink hebben beïnvloed. Opvallend is, dat oudere volwassenen zowel betere als slechtere leefstijl rapporteren. Specifieke mensen leken kwetsbaarder te zijn voor leefstijlveranderingen die ongunstig zijn voor hun hersengezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die alleen wonen, in een stedelijk gebied wonen, aangaven een lager inkomen te hebben en al eerder geheugenklachten rapporteerden. De COVID-19-pandemie en gerelateerde maatregelen lijken dus de gezondheidsongelijkheid met betrekking tot hersengezondheid onder Nederlands te vergroten.

Kans voor verbetering

De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat ze een kans zien voor leefstijlinterventie om de hersengezondheid te beschermen. Daarnaast is het belangrijk om bewustwording creëren over de relatie tussen een gezonde leefstijl en de hersengezondheid. Het FINGER-NL onderzoek doet momenteel onderzoek naar het effect van leefstijlaanpassingen op de hersengezondheid. Meedoen aan deze studie is nog mogelijk. Aanmelden kan via www.Hersenonderzoek.nl.

(Inter)nationale netwerken

Het WW-FINGERS netwerk is een samenwerkingsverband van onderzoekerscentra over de hele wereld en heeft het doel om met leefstijlaanpassingen achteruitgang in denkvermogen bij ouderen te voorkomen of te vertragen. De vragenlijst is daarom ook in andere landen afgenomen.

Het FINGER-NL project is onderdeel van MOCIA. Het MOCIA-onderzoeksprogramma heeft als doel om een verhoogd risico op achteruitgang in het denkvermogen (cognitieve achteruitgang) vast te stellen en dit risico kleiner te maken door het ontwikkelen van een leefstijlinterventie op maat. MOCIA staat in het Engels voor ‘Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing’, oftewel het ‘behouden van een optimaal denkvermogen bij het ouder worden’.

In de online vragenlijst zijn vragen opgenomen uit het POLAR-project. Dit is een onderzoeksproject van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, Alzheimer Nederland, Pharos en Hersenonderzoek.nl. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de psychosociale effecten van de coronamaatregelen, de cognitieve achteruitgang als gevolg van het wegvallen van zorg en structuur en het effect op zorggebruik.

Meer informatie

Financiers zijn: ZonMw, Hersenstichting, Alzheimer Nederland, Amsterdam Neuroscience, NWO

Top
Volg ons via