Doneer nu

Onderzoek in de etalage

Delen

Alzheimercentrum Amsterdam zet elk jaar een onderzoek in de etalage. Voor dit onderzoek vragen we dat jaar extra aandacht en financiële steun. Dit geld komt ten goede aan onderzoeksprojecten waar (nog) geen overheidssubsidie voor is. Dit zijn vaak aanjagers voor nieuwe wegen van onderzoek, bijvoorbeeld de test in het oog, de bloedtest, nieuwe therapievormen maar ook onderzoeksassistenten, scans en specifieke lab bepalingen. In 2024 is dit het onderzoek: betere herkenning van dementie op jonge leeftijd in de spreekkamer.

Dementie op jonge leeftijd is een parapluterm voor een groep relatief zeldzame hersenziekten met een begin van de ziekte vóór het 70e levensjaar. Vaak duurt het erg lang voordat duidelijk is wat er aan de hand is, gemiddeld zelfs meer dan 4 jaar. Dit komt onder meer doordat de klachten bij dementie op jonge leeftijd vaak heel anders zijn dan op oudere leeftijd, en artsen de problemen niet goed herkennen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Een snellere diagnose is één van de belangrijkste wensen van de patiënten en hun naasten. Daarnaast wordt het in de nabije toekomst extra belangrijk om de precieze hersenziekte tijdig vast te stellen, omdat er steeds meer onderzoeken gaande zijn naar mogelijke nieuwe behandelingen. Het is belangrijk dat artsen de problemen waar mensen mee op het spreekuur komen snel herkennen, om onnodige vertraging tot het stellen van een diagnose te voorkomen. Maar artsen hebben vaak weinig tijd in hun spreekuur voor deze complexe categorie patiënten.

Waar staan we nu?

Dr. Floor Duits

Dr. Floor Duits

Hoewel er in wetenschappelijke bladen aanbevelingen zijn voor het stellen van de diagnose van zeldzamere vormen van dementie, worden deze nog niet standaard in de praktijk toegepast en is de kennis versnipperd. Dr. Floor Duits, neuroloog en onderzoeker bij Alzheimercentrum Amsterdam, merkt in haar werk dagelijks de gevolgen van de lange en frustrerende zoektocht die mensen ondervinden. Zij leidt het onderzoek naar betere herkenning van dementie op jonge leeftijd in de spreekkamer.

Onderzoeksplan

Floor: “Ik wil handvatten voor artsen ontwikkelen, onder andere voor het herkennen van ‘rode vlaggen’ en voor het beslissen of uitgebreider onderzoek nodig is. Daarnaast ga ik een onderwijsplatform en cursus ontwikkelen om de kennis en het bewustzijn over uitingsvormen van dementie op jonge leeftijd te vergroten. De handvatten voor in de spreekkamer en het onderwijsmateriaal zijn bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten en artsen in opleiding. Het doel is dan ook om het platform in samenspraak met hen te ontwikkelen, zodat het goed aansluit op de behoeften en problemen die ze ervaren in hun praktijk.

Mijn uiteindelijke doel is dat niemand, óók niet op jonge leeftijd en óók niet met een zeldzame uitingsvorm van dementie, meerdere frustrerende jaren onderweg is voordat de diagnose wordt gesteld. Want een goede diagnose is het toegangsticket tot passende zorg.”

Steun dit onderzoek in de etalage

Uw hulp is hard nodig!
Doneer direct via het donatieformulier of maak een bedrag naar keuze over naar:

IBAN NL 42 INGB 0006 9052 76
T.n.v. Stichting Steun Alzheimercentrum Amsterdam
O.v.v. ‘Onderzoek dr. Floor Duits’.

Iedere gift is welkom!

Meer informatie

Sylvia Voogt

Vragen over doneren kunt u stellen aan onze relatiemanager Sylvia Voogt op
telefoonnummer 06-115 861 69 of per e-mail naar s.voogt@amsterdamumc.nl.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met projectbureau van Alzheimercentrum Amsterdam op telefoonnummer 020-444 08 16.

Top
Volg ons via