Doneer nu

Social brain project

Delen

Projectleiders: Prof. dr. Y. Pijnenburg & dr. E.G.B. Vijverberg

Subsidiegevers: Hersenstichting, KPN Mooiste Contact Fonds

Looptijd: 2011 – heden

Gedragsverandering op laat volwassen leeftijd kan een eerste uiting zijn van dementie, maar kan ook duiden op een psychiatrische aandoening. Beginnende vormen van dementie, zoals Frontotemporale dementie, en psychiatrische aandoeningen zoals depressie, kunnen met symptomen als teruggetrokkenheid, ontremming, en dwangmatigheid erg op elkaar lijken. In vrijwel alle gevallen wordt het sociale oordeelsvermogen aangetast. In The Social Brain Project onderzoeken wij personen met gedragsverandering op laat volwassen leeftijd zowel neurologisch als psychiatrisch. We proberen zo snel mogelijk een correcte diagnose te stellen. Dit is van belang omdat psychiatrische aandoeningen behandelbaar zijn, maar dementieën niet. Op basis van de verzamelde patiëntengegevens onderzoeken we welke factoren het meest voorspellend zijn voor een psychiatrische danwel een dementie-diagnose. Daarnaast bieden we een psycho-educatieve interventie en lotgenotencontact aan voor mantelzorgers van patiënten met een laat ontstaan frontaal syndroom.

GGZInGeest: Centrum voor Ouderen en Neuropsychiatrie

Top
Volg ons via