Doneer nu

DEFEAT-AD

Delen

Projectleiders: Dr. S.A.M. Sikkes & dr. C. De Boer

Subsidiegever(s): het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Looptijd: 2021-2025

In het vroegste stadium van de ziekte van Alzheimer (preklinische Alzheimer) zijn mensen nog cognitief gezond. We verwachten echter dat er al wel heel subtiele veranderingen optreden, bijvoorbeeld in spontane spraak. Met het ‘DEep and Frequent clinical EvaluATion in Alzheimer’s Disease’-project (afgekort DEFEAT-AD) ontwikkelen we daarom een nieuwe digitale test, waarin de nadruk ligt op spontaan taalgebruik. Binnen deze studie worden cognitief gezonde deelnemers (> 50 jaar) gevraagd om vijf dagen achter elkaar korte taal- en geheugentaken te maken (max. 10 minuten per dag). Hun naasten vullen daarnaast een digitale vragenlijst in over het dagelijks functioneren. Een voordeel van de test is dat mensen deze zelfstandig vanuit huis kunnen maken op een tablet. We hopen hiermee het ziekteverloop preciezer in kaart te kunnen brengen. Binnen het project wordt tevens een stappenplan ontwikkeld, om de nieuwe test in de praktijk te kunnen gebruiken. Hiermee komen we een stap dichterbij om progressie naar het dementie-stadium te voorkómen.

Projectleider: dr. S.A.M. Sikkes, dr. C. de Boer

Onderzoekers: dr. R.J. Jutten, drs. R.L. van den Berg

Dr. J.E. Harrison (Metis Cognition)

Dr. J. Robin (Winterlight Labs)

Dr. B. Simpson (Winterlight Labs)

Top
Volg ons via