Doneer nu

Biobank DemenTREE

Delen

Projectleiders: dr. L. Vermunt en dr. S. van der Lee

Subsidiegever(s): Stichting Dioraphte, NWO en TKI-PPP

Looptijd: 2023-heden

Logo Biobank DemenTREE smal

Doel van ons familieonderzoek

Het doel van het project is het opzetten van een familiecohort én een biobank met materiaal van families met dementie. Hiermee kunnen wij de genen van deelnemers in kaart brengen en biomarker-onderzoek doen. De resultaten zullen leiden tot nieuwe inzichten naar de oorzaak van dementie, en tot betere zorg rondom erfelijkheid bij dementie.

Over het familieonderzoek

Een op de vijf personen zal dementie ontwikkelen, maar in sommige families komt dementie onevenredig vaak voor.

Bij alle vormen van dementie, en met name bij dementie op jonge leeftijd (onder de 75 jaar), speelt erfelijke aanleg een belangrijke rol. Familieonderzoek is bij uitstek geschikt voor onderzoek naar erfelijke factoren. Als we deze factoren kunnen herkennen en begrijpen leren we over de mechanismen die ziekte veroorzaken. Begrip van de ziekten die dementie veroorzaken is de eerste stap richting een behandeling en is daarom van belang voor zowel patiënten, hun naasten en de samenleving.

De familiestudie: In de meerderheid van de families begrijpen we niet door welke erfelijke factoren familieleden ziek worden of door welke factoren sommige familieleden beschermd worden.

Vandaar dat we veel kunnen leren van families waar dementie veelvuldig voorkomt. In sommige families veroorzaakt één zeldzame erfelijke afwijking dementie, in andere is een combinatie van erfelijke factoren aanwezig, in weer andere families komen beschermende factoren voor. Familiebanden en het voorkomen van dementie in de familie zijn belangrijke instrumenten om de erfelijke factoren in een familie op te sporen. Erfelijkheidsonderzoek in families beperkt zich vaak tot één patiënt in de familie of beperkt zich tot één type dementie. Om sneller nieuwe afwijkingen en beschermende erfelijke factoren te detecteren is een bredere, grootschalige aanpak nodig. Daarnaast is het nodig de bekendheid van, en kennis over dementie in families te vergroten. Met dit grootschalige dementie-familieonderzoek in Nederland wordt onderzoek beter toegankelijk voor de families die het vaakst aangedaan zijn!

Projectleider: dr. L. Vermunt en dr. S. van der Lee

Onderzoekers: drs. J.I.R. Dijkstra, drs. J. Groeneveld, drs. M. Smulders, drs. D. Nijland en drs. B. Bongers

Wilt u meer weten over Biobank DemenTREE?

Onze contactgegevens zijn:
dementree@amsterdamumc.nl
06-45442269

Top
Volg ons via