Doneer nu

Cognitieve reserve

Delen

Projectleider: Dr. R. Ossenkoppele

Subsidiegever: Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek

Looptijd:  2013 – heden

In de praktijk zien we regelmatig dat sommige patiënten met forse hersenschade nog relatief goed functioneren, terwijl anderen bij relatief milde hersenschade ernstige cognitieve stoornissen hebben. Om dit te verklaren is het begrip “cognitieve reserve” bedacht. Cognitieve reserve is het vermogen van een individu om te ‘compenseren’ voor schade in de hersenen. Mensen met een hoge cognitieve reserve kunnen de klachten langer uitstellen en gaan langzamer achteruit; waardevolle herinneringen blijven dus langer behouden. Dit onderzoek richt zich op factoren die bijdragen aan een hogere cognitieve reserve, zoals b.v. een hoog opleidingsniveau, bovenmatige intelligentie, en een fysiek en cognitief actieve leefstijl. Aanvullend gebruiken we beeldvormende technieken (o.a. MRI en PET scans) om de hersen mechanismen die aan cognitieve reserve ten grondslag liggen beter te begrijpen.

Top
Volg ons via