Doneer nu

ExCersion-VCI

Delen

Projectleider: prof. dr. W.M. van der Flier

Subsidiegever: Cardiovasculair Onderzoek Nederland 

Looptijd: 2015 – 2021

ExCersion-VCI is een deelstudie van de Hart-brein-studie. We weten dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op het cognitief functioneren, bijvoorbeeld het geheugen of de aandacht, bij ouderen zonder cognitieve klachten. Dit positieve effect lijkt ook bij behandeling van patiënten met cognitieve klachten op te treden. Het mechanisme achter dit effect zou gerelateerd kunnen zijn aan toegenomen bloeddoorstroming in de hersenen na lichaamsbeweging. Het doel van ExCersion-VCI is te onderzoeken of intensieve lichaamsbeweging de bloeddoorstroming in de hersenen verbetert. Ook onderzoeken we of lichaamsbeweging effect heeft op cognitieve klachten en het algemeen lichamelijk uithoudingsvermogen. Aan het onderzoek doen patiënten met cognitieve klachten, veroorzaakt door schade aan de bloedvaten in de hersenen (vasculaire cognitieve stoornissen (VCI) mee.

Heeft u interesse om mee te doen aan ExCersion-VCI of wilt u meer informatie over deze studie?

Stuurt u dan een e-mail aan: hartbreinstudie@vumc.nl.

Mensen die voldoen aan onderstaande criteria komen in aanmerking voor deelname:

  • 50 jaar of ouder;
  • Aanwezigheid van geheugenklachten (‘subjectieve geheugenklachten’) of een diagnose ‘milde cognitieve stoornissen’ (MCI);
  • Aanwezigheid van ‘vasculaire risicofactoren’ zoals hoge bloeddruk, hoge cholesterol, suikerziekte en hart- en vaatziekten;
  • Geen dementie;
  • Weinig tot niet sporten.

Projectleider: prof. dr. W.M. van der Flier

Onderzoekers: dr. A. Leeuwis, drs. J. van Alphen, dr. A. Hooghiemstra

AMC

UMC Utrecht

Top
Volg ons via