Doneer nu

TAU-NOW

Delen

Projectleiders: Dr. Rik Ossenkoppele

Subsidiegever(s): European Reserch Council (ERC)

Looptijd: 2022-2027

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door schadelijke opstapelingen van twee eiwitten; amyloïde en tau. Ondanks uitvoerig onderzoek, voornamelijk right op amyloïde, is er tot op heden nog geen behandeling die effectief ingrijpt om het ziekteproces af te remmen. Het is daarom tijd om meer klinisch onderzoek te verrichten naar de bestrijding van tau pathologie.

Er zijn twee tau-gerelateerd processen die mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van een anti-tau medicijn; 1) verspreiding van tau over het brein afremmen, en 2) de individuele weerstand tegen tau opstapeling stimuleren. Met de ontwikkeling van tau-PET hersenscans zijn wij sinds kort in staat deze processen beter in kaart te brengen en daardoor beter te begrijpen.

In dit onderzoek, TAU-NOW, maken wij gebruik van tau-PET hersenscans om tau te meten in het levende brein en het te volgen over de tijd door herhaalde scans. Door tau-PET te combineren met MRI-scans die de anatomie en de connectiviteit van de hersenen kunnen meten, zijn wij in staat om een beter beeld te krijgen van welke factoren bijdragen aan tau spreiding, en de weerstand tegen tau. TAU-NOW kijkt ook hoe deze nieuwe kennis over tau-pathologie ingezet kan worden om toekomstige klinisch onderzoek te verbeteren om zo snel mogelijk tot een effectief anti-tau medicijn te komen.

Projectleden: dr. Rik Ossenkoppele, dr. Colin Groot,  dr. Ellen Singleton & drs. Emma Coomans

Top
Volg ons via