Doneer nu

BEAT IT

Delen

Projectleider: Dr. R. Ossenkoppele

Subsidiegever(s): ZonMw Memorabel

Looptijd: 2017 – 2021

Website: BEAT IT

Er is een groeiend besef dat de ziekte van Alzheimer meerdere varianten kent. Zo bestaan er naast de bekende geheugenvariant ook varianten waarbij problemen in het visueel waarnemen en de taal voorop staan. Recent is er ook aandacht gekomen voor een variant waarbij gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen op de voorgrond staan. In 2015 is er een grootschalige studie opgezet door onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam in samenwerking met de University of California San Francisco, die middels beeldvormend, neuropsychologisch en neuropathologisch onderzoek de kenmerken van deze ziekte beter in kaart bracht. Ondanks het feit dat dit onderzoek veel kennis opleverde over deze ziektepresentatie, is er nog steeds onduidelijkheid over de onderliggende mechanismen van de geobserveerde gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen. Het huidige onderzoek richt zich op het beter begrijpen van deze symptomen door middel van beeldvormend, neuropsychologisch en neuropathologisch onderzoek. De resultaten kunnen ons veel leren over de oorzaken van neuropsychiatrische symptomen, zoals somberheid, angst, apathie of ontremd gedrag, bij de ziekte van Alzheimer, die in het algemeen bij meer dan 80% van alle mensen met Alzheimer op een gegeven moment gedurende de ziekte voorkomen. Dit onderzoek vormt een deel van het bredere ZonMw project BEAT IT, waarbij wij ons, in samenwerking met het Alzheimercentrum Erasmus MC en de University of California San Francisco, inzetten voor betere herkenning, behandeling en begrip van neuropsychiatrische symptomen bij mensen met Alzheimer.

Dr. Anke Dijkstra (Amsterdam UMC, locatie VUmc afdeling pathologie)

Alzheimercentrum Erasmus MC & Memory

Aging Center University of California San Francisco

Top
Volg ons via