Doneer nu

Promotie Astrid Doorduijn: energie-inname en verbruik bij alzheimer

Datum: 11 januari 2021 Promotie Astrid Doorduijn
Delen

Het voorkomen van een verslechtering van de balans tussen energie-inname en energieverbruik, bijvoorbeeld het voorkomen van ongewenst gewichtsverlies, kan gunstig zijn voor het behoud van het geheugen bij patiënten met (een voorstadium van) de ziekte van Alzheimer. Patiënten met een slechtere balans tussen energie-inname en verbruik en een ongezond voedingspatroon hebben namelijk een hoger risico op snellere achteruitgang. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Astrid Doorduijn van Amsterdam UMC, locatie VUmc in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam onder patiënten van het Alzheimercentrum Amsterdam.

Verslechtering voedingsstatus voorkomen

De balans tussen energie-inname en energieverbruik wordt ook wel de voedingsstatus genoemd. Voedingswetenschapper Astrid Doorduijn leidde het onderzoek en concludeert in haar proefschrift dat de voedingsstatus vermoedelijk al vroeg in het ziekteproces afneemt en verder verslechtert bij verergering van de ziekte. “De oorzaak van deze slechtere voedingsstatus is mogelijk een verhoogd energieverbruik in rust en een daarbij gelijkblijvende voedingsinname.”, aldus Doorduijn.

Geen medische behandeling

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Voor alzheimer is nog geen medische behandeling. “Daarom is het belangrijk om factoren te identificeren die kunnen bijdragen aan het verkleinen van het risico op alzheimer en om, als er eenmaal klachten zijn, verdere achteruitgang van het geheugen te kunnen voorkomen. Voeding lijkt dus één van die factoren te zijn.”, aldus Doorduijn.

Voedingsmetingen Alzheimercentrum Amsterdam

Tijdens het onderzoek hebben Doorduijn en collega’s bij 552 nieuwe patiënten van Alzheimercentrum Amsterdam gedurende twee jaar voedingsmetingen verricht en in totaal hebben zij hen drie jaar gevolgd. Hoewel de auteurs stellen dat er nog meer onderzoek nodig is, suggereren de resultaten dat het behouden van een goede voedingsstatus en gezond voedingspatroon relevant kunnen zijn voor patiënten met geheugenklachten.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met subsidie van NWO, WUR, Danone Research, Friesland Campina en DSM.

Promotie

Datum: 12 januari 2021 om 9:45 uur.
Proefschrift: Nutrition, the unrecognized determinant in Alzheimer’s disease
Promotoren: prof. dr. I.M. Visser en prof. dr. W.M. van der Flier
Copromotoren: dr. M.A.E. van der Schueren en dr. Ir. O. van de Rest

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Meer informatie

Top
Volg ons via