Doneer nu

Synaps-AD

Delen

Projectleider: Dr. F.H. Duits

Subsidiegever(s): Alzheimer Nederland

Looptijd: 2019-2022

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door ophoping van amyloid en tau in de hersenen, stoffen die we in het hersenvocht kunnen meten als ‘biomarkers’. Daarnaast speelt echter schade bij de signaaloverdracht (‘synaps’) ook een belangrijke rol in het ziekteproces. Hierover is echter nog weinig bekend en betrouwbare biomarkers voor dit proces hebben we niet.

Om doelgerichte therapieën te ontwikkelen is het van cruciaal belang om alle ziekteprocessen die een rol spelen bij Alzheimer te begrijpen. Eventuele biomarkers voor deze processen zouden kunnen worden gebruikt om de ziekte te volgen, of als objectieve uitkomstmaat in medicijnonderzoeken.

Voor deze studie hebben we meerdere synaptische eiwitten in het hersenvocht van patiënten van het Amsterdam Dementia Cohort gemeten op twee verschillende momenten, met een tussenpoos van gemiddeld 2 jaar. Hiermee willen we de dynamiek in deze eiwitten tijdens het ziektebeloop in kaart brengen.

Het uiteindelijke doel is het vinden van betrouwbare biomarkers voor synaptische schade, in de hoop ze te kunnen gebruiken voor vroegdiagnostiek of het evalueren van het effect van experimentele therapie in trials.

Projectleiders: Dr. F.H. Duits, Dr. Ann Brinkmalm (Göteborg, Zweden)

Onderzoeker: Drs. Johanna Nilsson (Göteborg, Zweden)

Top
Volg ons via