Doneer nu

Publicatie: Psychiatrische symptomen bij patiënten met frontotemporale dementie

Datum: 23 november 2022 neuronal network
Delen

Psychiatrische symptomen komen veel voor in patiënten met frontotemporale dementie (FTD) en zijn terug te leiden naar specifieke gebieden in de hersenen die zijn aangedaan. Een publicatie van het onderzoek naar de link tussen psychiatrische symptomen en eiwitstapelingen in het brein is onlangs gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Brain.

Link tussen psychiatrische symptomen en eiwitstapelingen

Ons onderzoek richt zich op de psychiatrische symptomen van frontotemporale dementie en de hersenenregio’s waar we pathologische eiwitstapelingen zien. Uit ons onderzoek blijkt dat de eiwitstapelingen in het heel brein aanwezig zijn, waaronder ook de diepere hersenstructuren. We zien een link met psychiatrische symptomen, zoals hallucinaties, en de dieper liggende hersengebieden, zoals de hippocampus. “Nu we dit weten, kunnen wij patiënten met psychiatrische symptomen beter diagnosticeren en gerichte therapieën in de toekomst ontwikkelen” aldus professor Yolande Pijnenburg.

Psychiatrische symptomen vaak eerste verschijnselen

Psychiatrische symptomen komen veel voor bij patiënten met frontotemporale dementie en kunnen ertoe leiden dat patiënten vaak eerst een psychiatrische diagnose krijgen. Dit zet veel druk op het leven van patiënten en hun naasten. Met dit onderzoek laten we zien dat psychiatrische symptomen vroeg in het ziektebeloop voor kunnen komen en onderdeel zijn van frontotemporale dementie. Hierdoor zijn artsen zich beter bewust van het ziektebeloop en kan de patiënt sneller een juiste diagnose ontvangen.

Indeling hersendonoren met FTD

In samenwerking met de Nederlandse Hersenbank, hebben wij 87 hersendonoren met frontotemporale dementie opnieuw geclassificeerd volgens de nieuwe pathologische richtlijnen. “We wilden de pathologie van frontotemporale dementie uitgebreid onderzoeken en daarom hebben wij van elke hersendonor in twintig verschillende hersengebieden de eiwitstapelingen gevisualiseerd en met de microscoop uitgebreid bekeken.” aldus Priya Gami-Patel. “De relatie tussen zichtbare symptomen van frontotemporale dementie en de onzichtbare onderliggende pathologie in nog niet bekend, en wij moeten out-of-the-box denken om deze complexe ziekte te begrijpen ” volgens neuroloog Marta Scarioni, wie met een proefschrift over clinico-pathologische correlaties in frontotemporale dementie zal promoveren.

Dr. Anke Dijkstra, ontvanger van een Memorabel ZonMw Grant voor haar onderzoek over frontotemporale dementie, is enthousiast: “We hebben niet alleen de typische FTD-pathologische eiwitstapelingen onderzocht, maar ook eiwitstapelingen die niet bij frontotemporale dementie horen, en wiens klinische betekenis nog niet bekend is bij frontotemporale dementie. We hebben voor de eerste keer laten zien dat ook deze andere niet-FTD eiwitstapelingen bijdragen aan de ontwikkeling van symptomen van frontotemporale dementie”.

 

Subsidiegever: ZonMw

Lees hier het Engelstalige artikel.

Meer over FTD: Wat is frontotemporale Dementie? | Alzheimercentrum Amsterdam

 

Top
Volg ons via