Doneer nu

Impulssubsidie voor onderzoekers Mark Dubbelman en Baayla Boon

Datum: 19 mei 2023 Mark Dubbelman en Baayla Boon
Delen

Mark Dubbelman en Baayla Boon – voorheen werkzaam bij Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC – hebben ieder een Impulssubsidie van Alzheimer Nederland ontvangen. Met deze subsidie kan veelbelovend onderzoek op het gebied van dementie, waar vanuit de Nederlandse overheid onvoldoende middelen voor zijn, alsnog gefinancierd worden. Met de Impulssubsidie kunnen de onderzoekers hun onderzoek dat zij begonnen zijn bij Alzheimercentrum Amsterdam voortzetten in de Verenigde Staten.

Onderzoek naar dagelijks functioneren bij ziekte van Alzheimer

Impulssubsidie voor onderzoekers Mark Dubbelman en Baayla Boon 1

Mark Dubbelman

Tijdens zijn promotieonderzoek bij Alzheimercentrum Amsterdam, heeft Mark Dubbelman onderzocht hoe het dagelijks functioneren verandert bij de ziekte van Alzheimer. Ook heeft hij onderzocht wanneer veranderingen in het dagelijks functioneren een belangrijk verschil maken voor patiënten en hun naasten. Met de impulssubsidie van Alzheimer Nederland zet Dubbelman dit onderzoek voort, als postdoctoraal onderzoeker aan Harvard Medical School, in de Verenigde Staten. “Het doel van het onderzoek is om met behulp van een smartphone-app op een objectieve wijze de allereerste veranderingen in het dagelijks functioneren in kaart te brengen en beter te begrijpen. Daarnaast kan de app mogelijk als uitkomstmaat dienen aan de hand waarvan de effectiviteit van nieuw ontwikkelde medicijnen voor de ziekte van Alzheimer kan worden beoordeeld”, aldus Dubbelman.

Het ontrafelen van precieze hersenschade bij ziekte van Alzheimer

Impulssubsidie voor onderzoekers Mark Dubbelman en Baayla Boon 2

Baayla Boon

Baayla Boon heeft tijdens haar promotieonderzoek bij Alzheimercentrum Amsterdam laten zien dat de ziekte van Alzheimer niet één en dezelfde ziekte is, maar dat er verschillende subtypen zijn, ook in de pathologie. Hiervoor heeft zij onder meer hersenweefsel met bijzondere microscopische technieken onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het herkennen van de verschillende soorten alzheimer. Ook maakt het duidelijk dat in de toekomst verschillende patiënten met verschillende medicijnen behandeld moeten worden. Met de impulssubsidie van Alzheimer Nederland kan Boon haar onderzoek voortzetten, als postdoctoraal onderzoeker aan Mayo Clinic in de Verenigde Staten.

Lees meer over deze onderzoeken en over de impulssubsidie van Alzheimer Nederland.

Top
Volg ons via