Doneer nu

Promotie Mark Dubbelman

Datum: 15 november 2022 Promotie Mark Dubbelman
Delen

Vandaag om 15:45 uur verdedigt Mark Dubbelman zijn proefschrift getiteld: ‘For good measure: Detecting and defining changes in everyday functioning in Alzheimer’s disease and related disorders aan de Vrije Universiteit.

Mark richtte zich tijdens zijn promotie op hoe het dagelijks functioneren bij de ziekte van Alzheimer goed gemeten kan worden. Hij onderzocht verschillende aspecten van het dagelijks functioneren over het hele ziekteproces, vanaf de vroegste stadia. Ook onderzocht hij verklaringen voor verschillen tussen hoe mensen over hun eigen functioneren rapporteerden en hoe hun omgeving dat deed. Daarnaast keek hij naar factoren zoals cultuur, leeftijd, opleiding en geslacht de rapportage van problemen in het dagelijks functioneren beïnvloeden. Als laatst keek Mark naar hoe de mate van achteruitgang veranderde in de verschillende stadia van de ziekte van Alzheimer en naar wanneer veranderingen in het functioneren een belangrijke invloed hadden op het dagelijks functioneren. De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan onze kennis over hoe cognitieve achteruitgang het dagelijks leven beïnvloedt en kunnen worden gebruikt om het ziektebeloop beter in kaart te brengen. Daarnaast kunnen deze bevindingen meegenomen worden in de evaluatie van effecten van nieuwe medicijnen.

De promotieplechtigheid vindt plaats in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De verdediging van het proefschrift is ook online te volgen zijn via het YouTube kanaal van bureau pedel – Vrije Universiteit (https://www.youtube.com/c/VUBeadlesOffice ).

Korte video promotie

In de onderstaande korte video legt Mark uit wat hij onderzocht heeft en wat de uitkomsten zijn van zijn promotieonderzoek.

Vijf vragen aan Mark

Wie ben je?
Mijn naam is Mark Dubbelman, ik ben 29 jaar en ik ben onderzoeker en neuropsycholoog in Alzheimercentrum Amsterdam.

Waarom ben je onderzoek gaan doen?
Tijdens mijn studie psychologie raakte ik meteen gefascineerd door de werking van de hersenen. Ik wilde meer weten over hoe ziekten het functioneren van de hersenen kunnen beïnvloeden.

Wat heb je onderzocht?
Mijn onderzoek ging over het dagelijks functioneren. We gebruiken onze hersenfuncties, zoals het geheugen en de aandacht, voor alles wat we doen. Van koken tot het beheren van de administratie en van het gebruiken van je telefoon tot het maken van afspraken. Bij de ziekte van Alzheimer gaan de hersenfuncties achteruit en daardoor treden er geleidelijk steeds meer problemen op in het dagelijks functioneren. Uiteindelijk kunnen mensen hierdoor niet meer zelfstandig wonen.

Wat heb je gevonden?
Ik heb in grote lijnen drie dingen onderzocht.

  1. Als eerst keken we naar verschillen tussen hoe mensen zelf en hun naasten klachten rapporteerden over het dagelijks functioneren. We vonden dat mensen die zelf geheugenklachten of somberheidsklachten hadden, meer problemen rapporteerden dan hun naasten.
  2. Als tweede onderzochten we de invloed van cultuur, leeftijd, opleiding en geslacht op hoe problemen in het dagelijks leven worden gerapporteerd. We vonden geen duidelijke verschillen, wat betekent dat de gegevens van verschillende mensen goed met elkaar vergeleken kunnen worden.
  3. Als derde onderzochten we veranderingen in het dagelijks functioneren in de hele ziekte van Alzheimer, van de vroegste fases tot dementie. We vonden dat veranderingen al vroeg optreden. Daarna onderzochten we wanneer een verandering een belangrijk effect heeft op het leven van de patiënt en zijn of haar naasten. We vonden dat een achteruitgang al snel een belangrijk effect had.

Wat heeft de patiënt hieraan?
De bevindingen uit mijn onderzoek kunnen helpen om veranderingen in het dagelijks functioneren beter te duiden. Dit kan helpen om zorg op de juiste tijd op te starten en het kan artsen en andere zorgverleners helpen om beter te communiceren over veranderingen in het functioneren.

Top
Volg ons via