Doneer nu

ZonMw verlengt subsidie voor onderzoek naar effecten van corona op zorgconsumptie bij (pre-)dementie patiënten

Datum: 12 december 2023 ZonMw verlengt subsidie voor onderzoek naar effecten van corona op zorgconsumptie bij (pre-)dementie patiënten (stockfoto oranje mondkap)
Delen

Voor onderzoek naar de effecten van de coronatijd op zorgconsumptie bij (pre-)dementie patiënten krijgen onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC opnieuw subsidie van ZonMw. De coronapandemie heeft vooral kwetsbare groepen, zoals mensen met cognitieve klachten of dementie, zwaar getroffen. Er zijn geen gegevens over het effect van de coronatijd op zorgconsumptie bij deze patiëntenpopulatie of gegevens uit de tweedelijnszorg beschikbaar. 

Ontbrekende gegevens

Het onderzoek heeft als doel om de impact van de coronamaatregelen op zorgconsumptie bij (pre-) dementie patiënten in kaart te brengen. Tevens zullen de effecten van de coronatijd op de tweedelijnszorg (perifeer ziekenhuis) bestudeerd worden. In vorige projecten lieten de onderzoekers zien dat tijdens de pandemie geheugen- en gedragsproblemen toenamen en er een snellere geheugenachteruitgang was bij bezoekers van Alzheimercentrum Amsterdam. Ook in de huisartsenpraktijk is een stijging van geheugenproblemen waargenomen. Echter ontbreken gegevens over zorgkosten en gegevens uit de tweedelijnszorg volledig. Deze tweedelijn is belangrijk om te onderzoeken; immers hier wordt de ‘gewone patiënt’ gezien. Deze samenwerking geeft mede uitvoering aan de ambitie van Alzheimercentrum Amsterdam om regionale samenwerkingsverbanden voor wetenschappelijk onderzoek te versterken.

Onderzoeksvragen

Samen met Noordwest Ziekenhuisgroep willen projectleiders Wiesje van der Flier en Ingrid van Maurik de volgende vragen beantwoorden: 1) wat is de impact van de coronamaatregelen op zorgconsumptie van (pre-)dementie patiënten? 2) zien we tijdens de coronatijd een toename van geheugenproblemen in de tweedelijnszorg? Dit gaan zij onderzoeken door gebruik van zorg gegevens van Alzheimercentrum Amsterdam en de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Top
Volg ons via