Doneer nu

Philip Scheltens benoemd tot voorzitter World Dementia Council

Datum: 8 juli 2021 Philip Scheltens
Delen

Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC is benoemd tot voorzitter van de World Dementia Council (WDC). Deze internationale raad wil overheden in de hele wereld bewust maken van het probleem dementie en in alle landen nationale plannen tegen dementie ontwikkelen. Scheltens blijft als neuroloog, hoogleraar/onderzoeker en directeur verbonden aan Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC.

In 2013 richtte de G8 (nu G7) de World Dementia Council op. De raad bestaat uit vierentwintig dementie-experts en wereldleiders. Ze zijn allen afkomstig uit de academische wereld, de industrie of niet-gouvernementele organisaties van zowel rijke als arme landen. De kracht van de WDC is deze multisectorale samenstelling. Mede daardoor heeft de raad een uitstekende positie om kansen tussen sectoren en organisaties te zien en te benutten. Tevens biedt dat mogelijkheden om sneller vooruitgang te boeken bij het aanpakken van de internationale uitdagingen van dementie door samenwerking te bevorderen.

Wereldwijde bewustwording

WDC komt regelmatig bijeen om de internationale dementieagenda te bespreken. WDC heeft drie belangrijke thema’s: gezondheid en zorg, het realiseren van een dementievriendelijke sociale omgeving en het verbeteren van onderzoek naar dementie. Deze raad gaat overheidsorganisaties stimuleren en ondersteunen om te zorgen dat iedereen zich bewust wordt van het probleem dementie en dat er plannen komen op nationaal niveau.

Nieuwe voorzitter

Philip Scheltens

Philip Scheltens

Philip Scheltens is de opvolger van Harry Johns, president en CEO van de Alzheimer’s Association, die de WDC afgelopen drie jaar heeft geleid. Scheltens wil in zijn nieuwe functie allereerst de balans opmaken. Wat is de huidige stand van zaken? Wat kan beter en waar kan de raad het verschil maken? Daarnaast blijft voor hem research essentieel en moeten goede voorbeelden (best practices) gedeeld worden. Er zijn landen die nog geen nationale aanpak hebben en daarmee wil de raad in gesprek. Scheltens: “Ik voel me vereerd dat ik tot voorzitter ben verkozen. Mijn werk bij de Council is erop gericht dementiezorg en onderzoek nadrukkelijk onder de aandacht van alle regeringen te brengen. Daarvoor ga ik mij de komende twee jaar vol op inzetten.”

Naast Philip is professor Kiyoshi Kurokawa, voorzitter van het Health and Global Policy Institute (Japan) en emeritus hoogleraar van de Universiteit van Tokio, verkozen tot de nieuwe vicevoorzitter van de raad. Kiyoshi heeft een internationale leidende reputatie op het gebied van geneeskunde, gezondheid, wetenschap, technologie en innovatiebeleid, onder meer als president van de Science Council of Japan, als wetenschappelijk adviseur van de Japanse premier en als WHO-commissaris.

Top
Volg ons via