Doneer nu

VUmc start 8 onderzoeken naar oorzaak, diagnose en zorg rondom dementie

Datum: 7 oktober 2014 Logo zonmw
Delen
Dit jaar nog start VUmc nieuw wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en diagnose van dementie en naar betere ondersteuning van zowel de patiënt als hun naasten en mantelzorgers.
De studies vallen onder het ZonMw-programma Memorabel. De onderzoeksprojecten zijn zeer uiteenlopend, en sluiten allen aan bij de doelstelling van het Deltaplan Dementie.

 • Alzheimereiwit en processen in de hersenen – projectleider Wiep Scheper
  In dit project wordt onder andere onderzocht hoe klontjes van het Alzheimereiwit tau zich verspreiden door de hersenen. Dit kan inzicht geven in het verspreidingsmechanisme van de ziekte.’
 • Varianten van de ziekte van Alzheimer – projectleider Femke Bouwman
  Door dit onderzoek zullen MRI-scans, zoals die op de geheugenpoliklinieken worden gemaakt, beter geïnterpreteerd kunnen worden. Behandelend artsen kunnen de verschillende vormen van de ziekte van Alzheimer daarom beter herkennen.
 • Een zorgprogramma voor mensen met ernstige dementie en hun naasten – projectleider Jennie van der Steen
  Namaste Care is een Amerikaans zorgprogramma dat zich richt op de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door iets samen doen. De onderzoekers gaan het programma testen in zestien Nederlandse verpleeghuizen en bij mensen thuis.
 • Verbetering zorgaanbod voor mensen met dementie – projectleider Karlijn Joling
  Het zorgaanbod voor mensen met dementie verschilt tussen regio’s. Deze studie brengt het zorgtraject in kaart vanaf de eerste keer dat men met geheugenproblemen bij de huisarts komt tot opname in een verpleeghuis of overlijden. Ze willen zo een werkwijze vaststellen die leidt tot minder kosten en de beste resultaten.
 • De beste test om de diagnose Alzheimer te stellen – projectleider Wiesje van der Flier
  In dit project worden de beste toepassingen van MRI-scans, hersenvochtbepaling en PET-scans geselecteerd, patiënten en mantelzorgers betrokken bij diagnostische dilemma’s, beslisregels voor artsen gemaakt om te kiezen welke test wanneer nodig is en de communicatie met de patiënt over de testuitslagen verbeterd. De resultaten van het onderzoek worden daadwerkelijk ingevoerd in Nederlandse geheugenpoli’s.
 • Meten hoe het gaat met patiënten met dementie – projectleider Sietske Sikkes
  De onderzoekers willen een samengesteld meetinstrument ontwikkelen om het beloop van de ziekte beter in kaart te kunnen brengen. Dit instrument moet zowel neuropsychologische functies, als het functioneren in het dagelijks leven op een betrouwbare manier meten. Het zal met één getal inzichtelijk maken hoe iemand functioneert, waardoor er in één oogopslag te zien is of er sprake is van voor- of achteruitgang.
 • Alzheimereiwit tau zichtbaar maken met een PET-scan – projectleiders Bart van Berckel/ Rik Ossenkoppele
  De onderzoekers willen met behulp van een PET-scan het eiwit ‘tau’ in de hersenen zichtbaar  maken. Tau komt voor bij zowel de ziekte van Alzheimer als bij andere vormen van dementie. De onderzoekers gaan op zoek naar de optimale methode om het eiwit tau te visualiseren en te kwantificeren. Ze kijken of tau ook zichtbaar is bij patiënten met andere vormen van dementie en in hoeverre het eiwit het verloop van de ziekte voorspelt.
 • Vroegdiagnose van de ziekte van Alzheimer door hersenscans te combineren – projectleiders Frederik Barkhof/ Alle Meije Wink
  In dit project wordt gewerkt aan een geïntegreerde analyse van meerdere soorten hersenscans. Speciale software doorzoekt meerdere soorten scans tegelijk om de kans op herkenning te vergroten. De onderzoekers gebruiken patroonherkenning: alle beeldpunten worden samen gebruikt voor de analyse, en niet alleen vooraf gekozen hersengebieden.

Deltaplan Dementie
Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Het doel van het Deltaplan Dementie is het verbeteren van de zorg van vandaag én zoeken naar oplossingen voor de patiënt van morgen. In een unieke samenwerking slaan overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties en wetenschap de handen ineen onder het motto ‘samen werpen we een dam op tegen dementie’.

Zie ook de website van ZonMw

Top
Volg ons via