Doneer nu

VUmc Alzheimercentrum start met dementiescreening voor migranten

Datum: 13 januari 2014 VUmc Alzheimercentrum start met dementiescreening voor migranten 2
Delen

Uit de praktijk blijkt dat de reguliere dementiescreening voor oudere patiënten van niet-westerse afkomst vaak niet voldoet. Daarom is het Alzheimercentrum onlangs gestart met een geheugenpoli voor migranten.

Naar verwachting zal het aantal eerstegeneratie migranten van niet-westerse afkomst dat de geheugenpolikliniek bezoekt de komende jaren toenemen. Taalbarrières, cultuurverschillen, een laag opleidingsniveau en analfabetisme kunnen problemen vormen bij het stellen van de juiste diagnose. Om hieraan tegemoet te komen is het VUmc Alzheimercentrum gestart met een geheugenpoli voor migranten. In eerste instantie worden op deze poli enkel patiënten van Turkse afkomst gezien.Bij de migrantenscreening wordt een aangepast programma gevolgd dat ingericht is om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de patiënt. Zo is er een tolk aanwezig en is het neuropsychologisch onderzoek aangepast om het cognitief functioneren zo taal- cultuurvrij mogelijk te onderzoeken.

Naast deze aangepaste onderdelen wordt veel waarde gehecht aan aanvullend onderzoek. Net zoals op de reguliere screening worden daarom een EEG, een hersenscan en een lumbaalpunctie verricht. Aangezien het ondanks verschillende aanpassingen zeer moeilijk is om de invloed van taal en cultuur volledig uit te bannen, lijken objectieve maten bij deze doelgroep des te belangrijker.

Onlangs heeft de eerste migrantenscreening plaatsgevonden. Vooralsnog is gestart met een screening voor patiënten van Turkse afkomst, maar we hopen dit op korte termijn uit te breiden en patiënten van verschillende komaf te kunnen verwelkomen.

Top
Volg ons via