Doneer nu

Rik van der Kant ontvangt een NWO Vidi-financiering

Datum: 1 juli 2022 Rik van der Kant ontvangt een NWO Vidi-financiering
Delen

Rik van der Kant ontvangt een Vidi-financiering van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kan Rik de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. 

Rik van der Kant ontvangt een Vidi-financiering

Rik van der Kant

Rik van der Kant, onderzoeker bij Vrije Universiteit en Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, doet onderzoek naar nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer. Hij gebruikt hiervoor een baanbrekende technologie die hem in staat stelt honderden potentiële medicijnen tegelijkertijd te testen. Hiermee ontdekte hij eerder al dat een bestaand HIV/AIDS medicijn (Efavirenz) mogelijk ook gebruikt kan worden voor de behandeling van alzheimer.

Toekenning Vidi

Rik van der Kant ontvangt de Vidi-financiering voor de aanvraag: Risicofactoren en Alzheimer, vette(n) pech? Rik gaat hiermee een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten om onderzoek te kunnen doen naar de genetische risicofactoren die de kans op Alzheimer vergroten spelen een belangrijke rol in de vethuishouding van het brein. Dit onderzoek zal testen hoe vetophoping in de immuun cellen van patiënten met Alzheimer kan leiden tot dementie, en er worden nieuwe medicijnen ontwikkeld die de vetophopingen verwijderen en de ziekte van Alzheimer mogelijk kunnen voorkomen of genezen.

NWO-Talentprogramma

NWO-Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Vidi voor zes onderzoekers Amsterdam UMC

Naast Rik van der Kant ontvangen ook vijf andere onderzoekers van Amsterdam UMC deze financiering. Hieronder in het kort informatie over de andere vier onderzoekers.

Lotte Haverman
Vermindering van ongelijkheid op gezondheidsgebied door inclusieve, door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten te creëren

De patiënt staat steeds meer centraal in de zorg. Om aandacht te besteden aan wat voor de patiënten belangrijk is, kunnen vragenlijsten door patiënten worden ingevuld, en vervolgens besproken worden in de spreekkamer. Dit blijkt te leiden tot een verbetering van kwaliteit van leven van patiënten. Patiënten die laaggeletterd of meervoudig gehandicapt zijn of bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spreken kunnen helaas geen vragenlijsten invullen. Dit vergroot dus de kans op ongelijkheid in de zorg. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van vragenlijsten die door alle patiënten in te vullen zijn, zodat iedereen van de beste zorg kan profiteren.

Janet MacNeil Vroomen
Thuis oud worden: werken de zorghervormingen?

Europese landen geven miljarden uit aan langdurige zorg voor hun vergrijzende bevolking. Om zorg betaalbaar te houden hebben landen hervormingen ingevoerd met als doel ouderen langer thuis te laten wonen. Helaas wordt niet geëvalueerd of deze hervormingen daadwerkelijk geld besparen. Ook is onbekend of deze hervormingen werken voor de mensen die de zorg nodig hebben en de familie/vrienden die hen ondersteunen. Dit onderzoek ontwikkelt een methode om hervormingen gericht op langer thuis blijven wonen te evalueren, te vergelijken en de beste maatregelen aan landen te adviseren.

Vincenzo Sorrentino 
Het in balans houden van mitochondria en eiwitaggregatie tijdens de ziekte van Alzheimer

Tijdens de ziekte van Alzheimer produceren mitochondriën, de energieproducerende eenheden in de hersencellen, minder energie. Dit leidt tot veranderde eiwithomeostase en de hersenen accumuleren schadelijke eiwitaggregaten, wat resulteert in geheugenverlies en cognitieve deficiëntie. Tegenwoordig richt neurodegeneratie onderzoek zich vooral op het verwijderen van aggregaten door middel van antistoffen, wat alleen mogelijk is in een laat stadium van de ziekte. In het huidige project willen de onderzoekers in plaats daarvan identificeren hoe gezonde mitochondriën giftige eiwitaggregaten kunnen bestrijden, met als doel de vroege tekenen van de ziekte van Alzheimer om te keren.

Annelou de Vries
Het versterken van transgenderzorg voor jongeren

Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, worden gespecialiseerde transgenderklinieken overspoeld door aanmeldingen van jongeren. Het in Amsterdam ontwikkelde zorgmodel, met puberteitsremmers op jonge leeftijd, wordt daarbij in toenemende mate bekritiseerd. Annelou de Vries gaat onderzoeken of er een nieuw type genderdysforie bestaat dat pas na het begin van de puberteit ontstaat en of dit type ook profijt heeft van een medische behandeling.
Ook gaat zij inzicht verwerven hoe de optimale besluitvorming er volgens transgender adolescenten, hun ouders en zorgverleners uit zou moeten zien. Zo probeert zij de aanpak voor transgender  adolescenten steviger te onderbouwen en een nieuwe richting te geven.

Edwin van der Pol
Onderschep 1000 maal meer minuscule boodschappers in bloed om diagnostiek te verbeteren

Bloed bevat kleine boodschappers met informatie die kunnen helpen om ziekten als kanker eerder vast te stellen. Het probleem is dat deze boodschappers verstopt zijn in het bloed en dus moeilijk te vinden. Om voldoende boodschappers te vinden, moet er veel sneller worden gezocht. In dit project, genaamd “1E3”, ontwikkelen onderzoekers nieuwe technieken om deze waardevolle boodschappers 1000 maal sneller op te sporen dan tot nog toe mogelijk is. Hierdoor krijgen artsen toegang tot een nieuwe bron van klinische informatie en wordt het mogelijk om ziekten eerder te detecteren.

Meer informatie

Rik van der Kant genomineerd voor talentprijs Alzheimer Nederland

Beurs voor in kaart brengen van vetmetabolisme in hersenen

Nieuwste ontwikkelingen van ziekte van Alzheimer vanuit twee perspectieven

Top
Volg ons via