Doneer nu

Toelichting artikelen in Trouw en De Groene Amsterdammer

Datum: 20 april 2022 Patiëntbelang staat voorop bij het Alzheimercentrum
Delen

Vandaag verschenen in Trouw en De Groene Amsterdammer artikelen waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende functies van Philip Scheltens en de publiek-private samenwerking in de FINGER-NL studie. Hieronder een korte toelichting.

Functies Philip Scheltens

Alle werkzaamheden van Philip Scheltens hebben tot doel het onderzoek naar en behandeling van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, te stimuleren en vorm te geven zodat er voor patiënten met dementie en hun naasten een oplossing komt. In overleg met de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC heeft Scheltens sinds oktober 2021 een aanstelling voor 0,2 fte bij Amsterdam UMC en voor 0,8 FTE bij het EQT Dementie Fonds.
EQT (voorheen LSP) is de grootste investeerder in Life Science in Europa. Scheltens geeft leiding aan het EQT Dementie Fonds dat wereldwijd investeert in start-up-biotechbedrijven die innovatieve geneesmiddelen of medtechtoepassingen ontwikkelen voor neurodegeneratieve ziekten die leiden tot dementie. Het EQT Dementie Fonds investeert niet in studies/medicijnen waarvan prof. Scheltens hoofdonderzoeker is bij Amsterdam UMC. Een ander fonds van EQT doet dit wel maar de betrokken personen van dit fonds hebben geen enkele relatie met Amsterdam UMC en Scheltens is hier niet bij betrokken.

Tussen de werkzaamheden bij Amsterdam UMC en EQT Dementia Fund is een strikte scheiding en over de aanstelling van Philip Scheltens is open gecommuniceerd. De raad van bestuur van Amsterdam UMC bevestigt dat prof. Scheltens alle afspraken die met hem zijn gemaakt over de scheiding van zijn rol bij Amsterdam UMC en EQT volledig is nagekomen. De verschillende rollen kunt u terugvinden op zijn persoonlijke teampagina. Dit overzicht wordt maandelijks zo nodig aangepast.

Publiek-private samenwerking

Het leefstijlonderzoek FINGER-NL, waar in het artikel in De Groene Amsterdammer aan gerefereerd wordt, is onderdeel van MOCIA, een publiek-privaat NWO-cross-over-consortium aangevoerd door onderzoekers uit Nijmegen. Danone is één van de private partners. De studie onderzoekt een combinatie van leefstijlfactoren, waarbij de drinkvoeding Souvenaid deel kan uitmaken van het pakket.

Meer informatie

Top
Volg ons via