Doneer nu

Subsidie voor onderzoek naar hersenstimulatie om alzheimer af te remmen

Datum: 22 januari 2024 Subsidie voor onderzoek naar hersenstimulatie om alzheimer af te remmen
Delen

De Hersenstichting heeft een subsidie toegekend aan de TMSLA-studie van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. Deze studie onderzoekt hersenstimulatie om de ziekte van Alzheimer af te remmen. Dit onderzoek kan uiteindelijk tot een beter perspectief voor de patiënt leiden, met meer zelfstandigheid.

Patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar worden geconfronteerd met toenemende cognitieve problemen. De beschikbare behandelingsopties zijn beperkt, waardoor patiënten en ons gezondheidszorgsysteem zwaar worden belast. Hoewel de huidige medicijnen de cognitieve achteruitgang tijdelijk kunnen vertragen bij ongeveer een derde van de patiënten, zijn ze niet voor iedereen geschikt. Daarom blijft het van cruciaal belang om te zoeken naar betere behandelingen.

Benodigde expertise aanwezig in Amsterdam

Neuroloog en TMSLA-onderzoeksleider Willem de Haan zal vanuit Alzheimercentrum Amsterdam onderzoek doen naar zogeheten “transcraniële magnetische stimulatie” (TMS), een weinig belastende

Willem de Haan

Onderzoeker Willem de Haan

manier om hersencellen van buitenaf te beïnvloeden. Hierdoor kunnen hersencellen beter hun normale activiteit vertonen en verbindingen herstellen. Met TMS is er vertraging van de ziekte van Alzheimer gesignaleerd en zelfs tijdelijke verbetering mogelijk, zoals ook recent is aangetoond in een baanbrekende studie van een onderzoeksgroep uit Rome.

De Hersenstichting heeft subsidie verleend voor een onafhankelijke herhaling van het onderzoek. De Haan is blij met de toekenning. “Met het herhalen van deze succesvolle TMS-studie willen we graag de betrouwbaarheid van de resultaten vergroten en de haalbaarheid van deze behandeling in de klinische praktijk beoordelen”, zegt hij. “Door daarnaast onze specifieke expertise in hersennetwerkanalyse en magneet-encefalografie (MEG) in te zetten, kunnen we nauwkeuriger meten wat het effect is van de behandeling, en daarmee het werkingsmechanisme van TMS bij de ziekte van Alzheimer nog beter gaan begrijpen. Het Alzheimercentrum Amsterdam is de ideale plek om deze studie uit te voeren en – indien succesvol – hersenstimulatie aan te bieden, want alle benodigde expertise en faciliteiten zijn hier aanwezig.”

Meer weten over hersenstimulatie om alzheimer af te remmen?

Kom naar de Dementie Update op 21 maart, waar neuroloog Willem de Haan dieper op het onderwerp hersenstimulatie zal ingaan.

Top
Volg ons via