Doneer nu

Subsidie voor Hersenonderzoek.nl drie jaar verlengd

Datum: 18 januari 2022 Subsidie voor Hersenonderzoek.nl drie jaar verlengd

Per 1 januari 2022 hebben ZonMw, Alzheimer Nederland en de Hersenstichting de samenwerking met Hersenonderzoek.nl verlengd met drie jaar. Daarnaast wordt deze samenwerking per 2022 mede mogelijk gemaakt door Amsterdam Neuroscience. Amsterdam Neuroscience is een van de onderzoeksinstituten voor allianties van Amsterdam UMC samen met de universiteiten UvA en VU. Alzheimercentrum Amsterdam, initiatiefnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor Hersenonderzoek.nl, werkt samen met dit onderzoeksinstituut om het ontstaansmechanisme van diverse ziekten te ontrafelen.

Onderzoek naar hersenziekten versnellen

Dit betekent dat Hersenonderzoek.nl haar werk, met als doel onderzoek naar hersenziekten te versnellen, de komende jaren kan voortzetten. Er is namelijk veel onderzoek nodig om hersenziektes zoals alzheimer, andere vormen van dementie, parkinson en MS te verhelpen. Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde mensen en patiënten die deelnemen aan hersenonderzoek. Hierdoor lopen onderzoeken vertraging op en laten oplossingen voor hersenziektes langer op zich wachten.

Werkwijze Hersenonderzoek.nl

Hersenonderzoek.nl nodigt mensen uit heel Nederland uit om deel te nemen aan hersenonderzoek. Het is een online platform waar gezonde mensen én patiënten zich kunnen inschrijven om aan te geven dat ze interesse hebben in deelname aan hersenonderzoek. Hersenonderzoekers kunnen een beroep doen op dit register. Zij kunnen aangeven welke mensen ze zoeken voor hun hersenonderzoek. Via het platform komen onderzoekers in contact met mensen die willen deelnemen aan hun studie.

Uitbreiden deelnemersbestand

Afgelopen jaren hebben we geleerd dat we met Hersenonderzoek.nl al veel mensen hebben kunnen bereiken, maar nog niet iedereen. Doel is daarom om onderzoek via ons platform bij heel Nederland bekend te maken en voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken. Dit willen we bereiken door meer mensen van verschillende leeftijdsgroepen en sociaaleconomische en culturele achtergronden te interesseren voor hersenonderzoek. Ook zijn we op zoek naar meer mensen mét een hersenziekte diagnose, zoals Alzheimer, Parkinson of een depressie.

Verder streven we ernaar om in de komende jaren van Hersenonderzoek.nl een duurzaam platform te maken, zodat we ons ook in de toekomst kunnen blijven inzetten voor het versnellen van onderzoek naar hersenziekten.

Hiervoor zullen wij inzetten op het delen van kennis –  zowel op nationaal als internationaal niveau – om zo te kunnen blijven leren, vernieuwen en verbeteren. Op deze manier hopen we in de komende jaren door te groeien tot een duurzaam platform met een divers ledenbestand.

Over het initiatief

Alzheimercentrum Amsterdam is als initiatiefnemer en uitvoerder verantwoordelijk voor Hersenonderzoek.nl. Alzheimercentrum Amsterdam wil dementie bespreekbaar en behandelbaar maken en uiteindelijk genezen. Daarbij ligt de focus op dementie op jonge leeftijd.

Ook deelnemen?

Wilt u ook deelnemen? Schrijf u dan in op de website www.hersenonderzoek.nl.

Top
Volg ons via